Kódím.cz
1

Úvod do JavaScriptu

Seznámíme se s jazykem JavaScript a ukážeme si, jak se v JavaScriptu píší jednoduché programy.

Milí účastníci webové akademie, v této části kurzu se postupně začneme učit programovat v jazyce JavaScript. Jak už jste poznali z předchozích lekcí, jazyky HTML a CSS dávají webovým stránkám strukturu a vzhled. Většina moderních stránek a aplikací však potřebuje také nějaké chování a interaktivitu. Tu zajišťuje právě v JavaScriptu napsaný program.

Svět programování může ve srovnání s HTML a CSS ze začátku působit velmi tajemně, plný zlých nástrah a neproniknutelných složitostí. Nutnost zapojovat možná trochu zaprášená zákoutí vašeho mozku může ze začátku být velká výzva. Proto společně vykročíme zvolna a krůček po krůčku. Budeme věnovat náležitou péči každému jednotlivému tématu tak, abyste do něj dokázali skutečně proniknout a nepřipadali si jako na jiné planetě. Vězte, že po chvíli se možná trochu zrezivělá mozkové kolečka začnou točit lehčeji a programování vám bude přinášet velkou radost z tvoření.

JavaScript

Jazyk JavaScript je jedním z nejdůležitějších programovacích jazyků nejen v prostředí webu ale i v IT obecně. V tomto kurzu se tedy budeme zaměřovat pouze na něj. Do začátku počítáme s tím, že jste už nějaký programovací jazyk viděli alespoň z jedoucího vlaku. I tak však budeme při představování JavaScriptu postupovat od úplných základů.

Než se naplno pustíme do JavaScriptu, je dobré si pořádně ujasnit terminologii. JavaScript je programovací jazyk, tedy sada nějakých pravidel, jak sestavovat textové příkazy pro počítač. Pokud chceme, aby náš počítač tyto příkazy vykonal, protřebujeme takzvaný JavaScript runtime. To je program, který čte JavaScriptové příkazy a jeden za druhým je provádí. Pokud bychom použili divadelní analogii, můžeme si představit, že JavaScriptový program je scénář nějakého představení a JavaScript runtime je herec, který představení podle tohoto scénáře zahraje.