Kódím.cz
Správa osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány organizcí Kódím.cz v souladu se směrnicí GDPR a to pouze k účelům uvedeným níže. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s registrací a účastí na našich kurzech a jiných akcích

Jaké údaje zpracováváme

  • Jméno a příjmení: za účelem identifikace uživatele
  • E-mail: za účelem identifikace uživatele a informování o nových kurzech a akcích
  • Adresa bydliště: pouze za účelem vystavení faktury za účast na kurzu či jiné akci

Přístup k údajům

Kódím.cz zajišťuje bezpečnost a důvěrnost vašich údajů. Žádné ze zpracovávaných údajů nebudou zveřejněny nikde na webu Kódím.cz ani nebudou poskytovány třetím stranám.

Délka zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu vyjádřeného při registraci na webové stránky nebo při prihlášení na kurz nebo jinou akci. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat odesláním požadavku na e-mail sprava@kodim.cz.