1

Instalace nástrojů

Před tím, než začneme tvořit weby, je potřeba si počítač vybavit nástroji, které nám usnadní práci.

Ke tvorbě webů budeme potřebovat několik speciálních programů, které většina profesionálů z praxe používá každý den. Tyto programy pomáhají psát a spravovat kód, komunikovat s počítačem nebo se vyznat v různých verzích vašich rozpracovaných projektů.

Prohlížeč Chrome

Abychom nemuseli hned zkraje řešit rodíly mezi jednotlivými prohlíženči, budeme všichni svorně používat Google Chrome. Tímto vás rozhodně nenutíme jej používat v soukromí nebo snad psát aplikace pouze pro tento prohlížeč. Krása internetu spočívá právě v tom, že je do velké míry nezávislý na konkrétním softwaru. Pro nás je však ze začátku praktičtější mít vývojová prostředí co nejpodobnější kvůli snadnajšímu řešení problémů, kterých bude i tak dost.

Prohlížeč Google Chrome najdete na jeho oficiálních stránkách https://www.google.com/chrome. Google Chrome je dostupný pro všechny operační systémy. Pokus si nejste jistí instalací, postupujte podle následujícího videa.

Visual Studio Code

Visual Studio Code je textový editor specializovaný na psaní programů a vývoj software. Obsahuje spoustu pomůcek, nástrojů a rozšíření, která zjednodušují programátorům život a umožňují jim spravovat obsáhlé projekty. VS Code je v současné době jedním z nejpoužívanějších programátorských editorů a mnoho profesionálů jej používá při své práci každý den.

Aktuální verzi editoru si naistalujte podle instrukcí na oficiálních stránkách https://code.visualstudio.com. VS Code je dostupný pro všechny operační systémy. Následující video obsahuje detailní postup instalace.

VS Code - Extensions

VS Code lze přizpůsobit instalací různých rozšíření, které vývojářům poskytují nové možnosti. Rozšíření nainstalujete tak, že kliknete na ikonu rozšíření (Extensions) v levém sloupci na kraji okna VS Code. Případně můžete zmáčknout klávesovou zkratku Ctrl + Shift + X. Pak do okna pro vyhledávání (“Search Extensions in Marketplace”) zadáte název příslušného rozšíření.

Pro webovou akademii doporučujeme použití následujících rozšíření.

 • Prettier - Automaticky formátuje váš kód tak, aby vypadal hezky a “profesionálně” 🙂. Budeme jej používat na jazyky jako HTML, CSS, JavaScript, JSON a další.
 • Live Server - Díky tomuto rozšíření nemusíte pokaždé obnovovat stránku, když něco v kódu upravíte. Rozšíření spustí vývojový místní server s funkcí živého opětovného načtení statických a dynamických stránek.
 • Bracket Pair Colorizer - Díky tomuto rozšířené lépe poznáte, které závorky k sobě patří. Pro nováčky neocenitelná pomoc, pro staré harcovníky možná spíš otrava 🙂.

Nastavení VS Code

Aby se nám s VS Code pracovalo dobře a zároveň nám všem fungovalo stejně, je potřeba vzít následující text a zkopírovat jej do nastavení editoru. Jak se dostat k nastavení ukazuje video pod tímto kódem.

{
 "window.zoomLevel": 0,
 "files.autoSave": "off",
 "files.eol": "\n",
 "editor.tabSize": 2,
 "editor.links": false,
 "editor.renderWhitespace": "boundary",
 "editor.insertSpaces": true,
 "editor.wordWrap": "on",
 "editor.minimap.enabled": false,
 "editor.fontSize": 16,
 "editor.multiCursorModifier": "alt",
 "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
 "editor.formatOnSave": true,
 "[javascript]": {
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
 },
 "prettier.singleQuote": true,
 "prettier.arrowParens": "always",
 "prettier.trailingComma": "all",
 "workbench.colorCustomizations": {
  "editorError.foreground": "#ffff00"
 }
}

Node.js a NPM

Nyní je potřeba nainstalovat Node.js a balíčkovací systém NPM. Díky nim budeme moct vytvářet moderní stránky v JavaScriptu. Opět následujte instrukce na oficiální stránce https://nodejs.org nebo si pusťte následující video. NPM je součást Node.js, takže ho není potřeba instalovat zvlášť.

Git

Git je verzovací systém, bez kterého se dnes už žádný pořádný programátor neobejde. Najdete jej na adrese https://git-scm.com. Jako všechny zde prezentovaní nástroje, i Git je dostupný pro všechny operační systémy. Nainstalujte jej podle následujícího videa.