Digitální akademie Web

Intenzivní prezenční kurz webového frontendu

Celkem 36 lekcí

Příprava před kurzem

Nastavení vašeho vývojového protředí před začátkem akademie.

1

Instalace nástrojů

Před tím, než začneme tvořit weby, je potřeba si počítač vybavit nástroji, které nám usnadní práci.

Otevřít lekci
2

Klávesnice a terminál

Pro všechny programátory je důležité umět psát na klávesnici speciální znaky a ovládat práci s terminálem.

Otevřít lekci

HTML a CSS

Naučíte se lépe ovládat jazyky HTML a CSS pro obsahovou a vizuální tvorbu statických webových stránek.

1

Opakování

Připomeneme si základní HTML značky, box model, jednotky.

Otevřít lekci
2

Pozicování a flex 1

Ukážeme si práci s CSS position a display flex.

Otevřít lekci
3

Flex 2

Prozkoumáme pokročilejší vlastnosti flexu.

Otevřít lekci
4

Selektory a BEM

Naučíme se metodiku BEM, která nám usnadní psaní CSS selektorů.

Otevřít lekci
5

Responzivní design

Naučíme naše webové stránky přizpůsobovat se různým velikostem obrazovky, od malého telefonu po velký stolní počítač.

Otevřít lekci
6

Formuláře

Ukážeme, jak v HTML vytvářet formuláře na získávání dat od uživatele.

Otevřít lekci

Základy JavaScriptu

Naučíte se základy programování v jazyce JavaScript, který vám umožní udělat vaše stránky interaktivní.

1

Úvod do JavaScriptu

Seznámíme se s jazykem JavaScript a ukážeme si jak se v JavaScriptu píší jednoduché programy.

Otevřít lekci
2

Vstup a výstup, objekty

Naučíme naše programy komunikovat s uživatelem a pracovat se složitějšími daty.

Otevřít lekci
3

Práce s řetězci, podmínky

Vyzkoušíme si užitečné operace s řetězci a naučíme naše programy dělat rozhodnutí.

Otevřít lekci
4

DOM a innerHTML

Přidáme do našich programů možnost manipulovat pomocí JavaScriptu s obsahem stránky

Otevřít lekci
5

Knihovny a vlastní funkce

Ukážeme si jak v JavaScriptu používat knihovny a naučíme se vytvářet vlastní funkce.

Otevřít lekci
6

Funkce a obory platnosti

Procvičíme si psaní vlastních funkcí a ukážeme si jak pracovat s obory platnosti proměnných.

Otevřít lekci
7

Funkce vyšších řádů, události

Naučíme naše stránky reagovat na události jako je kliknutí, stisknutí klávesy nebo scrollování. K tomu budeme potřebovat porozumět funkcím vyššího řádu.

Otevřít lekci
8

Procvičování událostí, lovení chyb

Procvičíme si zacházení s událostmi a naučíme se v našich programech lovit chyby.

Otevřít lekci
9

Pole a cykly

Užitečnost počítačů spočívá především v tom, že dokážou velmi rychle provádět opakovaně nějakou činnost, tedy provádět takzvaný cyklus.

Otevřít lekci

Základy Gitu

Git je nástroj pro verzování kódu, který vám usnadní správu vašeho projektu a práci v týmu.

1

Seznámení s Gitem

Představíme si verzovací systém Git, který nám usnadní spravování a zálohování našich projektů.

Otevřít lekci
2

Spolupráce v Gitu

Ukážeme si, jak s využítím Gitu organizovat práci více vývojářů na jednom projektu.

Otevřít lekci

Pokročilý JavaScript

Naučíte se vytvářet složitější webové aplikace a poznáte hlubší zákoutí JavaScriptu.

1

Procvičování cyklů, jednoduché komponenty

Procvičíme si cykly a naučíme se, jak v JavaScriptu vytvářet složitější HTML.

Otevřít lekci
2

JSON a voláni API

Naučíme se, jak využívat veřejná API k získání dat pro naše aplikace.

Otevřít lekci
3

Aktualizace stránky

Pokud se data na naší stránce změní, je potřeba na to správným způsobem zareagovat a stránku aktualizovat.

Otevřít lekci
4

Webpack a větší aplikace

Ukážeme si jak stavět větší aplikace z menších částí pomocí Webpacku.

Otevřít lekci
5

Vlastní DOM elementy

Ukážeme si, jak vytvořit vlastní DOM elementy a udělat naše komopnenty interaktivní.

Otevřít lekci
6

Funkcionální zpracování dat

Ukážeme si šikovné funkce pro práci s daty jako map a filter, a také takzvané destrukturování.

Otevřít lekci
7

Opakování: Café Lóra

Všechno, co jsme se doposud naučili si procvičíme na projektu takzvaně „ze života“.

Otevřít lekci

React

Díky Reactu budete schopni vytvářet profesionální webové aplikace mnohem rychleji než v čistém JavaScriptu.

1

Úvod do Reactu

Napíšeme si první aplikace v Reactu a představíme si hlavní principy tohoto moderního frameworku.

Otevřít lekci
2

Podmíněné zobrazení

Naučíme si jak sestavovat CSS třídy a jak se rozhodnout, kterou část JSX chceme zobrazit.

Otevřít lekci
3

Zobrazování seznamů

Ukážeme si, jak v React komponentách zobrazovat seznamy.

Otevřít lekci
4

Události, stav

Přidáme do našich komponent stav abychom mohli měnit obsah stránky podle interakce s uživatelem.

Otevřít lekci
5

Formulářové prvky, efekty

Zapojíme do našich React aplikací formulářové prvky a ukážeme si jak pomocí efektů volat API.

Otevřít lekci
6

Komunikace dítě rodič

Představíme si základní scénáře komunikace mezi komponentami a jejich použití v praxi.

Otevřít lekci
7

Komunikace mezi sourozenci

Nejnáročnejší typ komunikace mezi komponentami je předávání informací mezi sourozenci.

Otevřít lekci
8

React router

Pomocí routeru dokážeme v Reactu vyrobit vícestránkovou aplikaci.

Otevřít lekci
9

Opakování: LeviExpress

Všechno, co jsme se v Reactu naučili si procvičíme na projektu takzvaně „ze života“.

Otevřít lekci
10

Velké opakování

Zopakujeme si všechno, co jsme se doteď v JavaScriptu naučili.

Otevřít lekci