Kódím.cz
Course icon

Digitální akademie Web

Intenzivní prezenční kurz webového frontendu

JavaScript 1

Naučíte se základy programování v jazyce JavaScript, který vám umožní udělat vaše webové stránky interaktivní.

1

Úvod do JavaScriptu

Seznámíme se s jazykem JavaScript a ukážeme si, jak se v JavaScriptu píší jednoduché programy.

Vstup a výstup, objekty

Naučíme naše programy komunikovat s uživatelem a pracovat se složitějšími daty.

Práce s řetězci, podmínky

Vyzkoušíme si užitečné operace s řetězci a naučíme naše programy dělat rozhodnutí.

DOM a innerHTML

Přidáme do našich programů možnost manipulovat pomocí JavaScriptu s obsahem stránky.

Knihovny a vlastní funkce

Ukážeme si jak v JavaScriptu používat knihovny a naučíme se vytvářet vlastní funkce.

Funkce a obory platnosti

Procvičíme si psaní vlastních funkcí a ukážeme si jak pracovat s obory platnosti proměnných.

Funkce jako argumenty, události

Naučíme naše stránky reagovat na události, jako je kliknutí, stisknutí klávesy nebo scrollování. K tomu bude potřeba předávat funkce jako argumenty jiným funkcím.

Procvičování událostí, formuláře

Ukážeme si další možností práce s odálostmi a naučíme se získávat data od uživatele.

Vícestránkové aplikace a lovení chyb

Naučíme se psát aplikace s více stránkami a také v našich programech efektivně hledat chyby.

Pole a zpracování dat

Ukážeme si jako ukládat hodnoty do polí a také jak transformovat a jinak zpracovávat strukturovaná data.

Opakování: FilmBox

Na fiktivním webovém projektu takzvaně „ze života“ si procvičíme, co jsme se dosud v JavaScriptu naučili.