Kódím.cz
Course icon

Digitální akademie Web

Intenzivní prezenční kurz webového frontendu

Tento kurz je vytvořen pro neziskovou organizaci Czechitas, jejíž cílem je otevírat ženám svět informačních technologií.

Na kurz je možné se přihlásit na webu Czechitas.

JavaScript 1

Naučíte se základy programování v jazyce JavaScript, který vám umožní udělat vaše webové stránky interaktivní.

1

Úvod do JavaScriptu

Seznámíme se s jazykem JavaScript a ukážeme si, jak se v JavaScriptu píší jednoduché programy.

Vstup a výstup, objekty

Naučíme naše programy komunikovat s uživatelem a pracovat se složitějšími daty.

Práce s řetězci, podmínky

Vyzkoušíme si užitečné operace s řetězci a naučíme naše programy dělat rozhodnutí.

DOM a innerHTML

Přidáme do našich programů možnost manipulovat pomocí JavaScriptu s obsahem stránky.

Knihovny a vlastní funkce

Ukážeme si jak v JavaScriptu používat knihovny a naučíme se vytvářet vlastní funkce.

Funkce a obory platnosti

Procvičíme si psaní vlastních funkcí a ukážeme si jak pracovat s obory platnosti proměnných.

Funkce jako argumenty, události

Naučíme naše stránky reagovat na události, jako je kliknutí, stisknutí klávesy nebo scrollování. K tomu bude potřeba předávat funkce jako argumenty jiným funkcím.

Procvičování událostí, formuláře

Ukážeme si další možností práce s odálostmi a naučíme se získávat data od uživatele.

Pole a zpracování dat

Ukážeme si jako ukládat hodnoty do polí a také jak transformovat a jinak zpracovávat strukturovaná data.

Vícestránkové aplikace a lovení chyb

Naučíme se psát aplikace s více stránkami a také v našich programech efektivně hledat chyby.

Opakování: FilmBox

Na fiktivním webovém projektu takzvaně „ze života“ si procvičíme, co jsme se dosud v JavaScriptu naučili.