Kódím.cz
3

Výuka

Masíčko, tady už končí zábavné počteníčko a začíná zákopová válka se středníky, uvozovkami, čárkami. SELECT, FROM, WHERE, LEFT(), INNER JOIN, WITH, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY PARTITION BY) atd.

Odkazy a důležité info

Snowflake

  • webový klient
  • hostname: gn56074.west-europe.azure.snowflakecomputing.com
  • login: CZECHITA_PRIJEMNIJ (ERVINA MODRA = CZECHITA_MODRAE)
  • Nemáš Czechita účet, nebo dokonce vůbec nejsi Czechita? 😱 Nevadí, stačí si založit account v Keboola a stáhnout si tabulku teror, vytvořit ve storage bucket a nahrát do něj. Pak už stačí si založit snowflake workspace a dál je všechno stejné jako tady.

Odkazy ke studiu

Fiddlery

Různé SQL fiddlery (místo, kde si můžete zkoušet psát dotazy nad nějakými daty a ta věc vám ukáže, co to vrací):

Challenge

Dost podobný, ale s trochou zábavy navíc, jsou všelijaký SQL challenges, kde krom toho prostředí na dotazy dostanete i nějaké úkoly k vyřešení:

Další kurzy a čtení

TEROR

  • Komplet dokumentace
  • Dataset zobrazuje teroristické útoky v letech 1970 - 2021, kde 1 řádek reprezentuje 1 incident.
  • Dataset obsahuje přes 200 tisíc řádků a 135 sloupců.
Sloupec Popis Detail
eventid 12-místné ID incidentu (události) prvních 8 čísel = datum záznamu, poslední 4 čísla = pořadové číslo případu pro daný den
iyear rok, ve kterém k incidentu došlo
imonth měsíc, ve kterém k incidentu došlo
iday den, ve kterém k incidentu došlo
approxdate v případě, že není známo přesné datum incidentu nebo je nejasné, toto pole slouží k zaznamenání přibližného data
extended incident trval déle než 24 hodin 1 = "Ano", 0 = "Ne"
resolution zaznamenává datum, ve kterém byl incident vyřešen pokud pole 'Extended' je rovno 1 (Ano)
country; country_txt země nebo místo, kde k incidentu došlo v případě, že zemi nelze identifikovat, je místo označené jako 'Unknown'
region; region_txt region, kde k incidentu došlo 12 kategorií
provstate provincie, správní region
city město, kde k incidentu došlo
latitude zeměpisná šířka města, ve kterém došlo k incidentu
longitude zeměpisná délka města, ve kterém došlo k incidentu
attacktype; attacktype_txt typ útoku 9 kategorií; pro každý incident lze zaznamenat až 3 typy útoků (1-3)
success zaznamenává, zda byl útok úspěšný 1 = "Ano", 0 = "Ne"; definice úspěšného útoku závisí na typu útoku, zda byl zrealizován
suicide zaznamenává případ, kdy existuje důkaz, že pachatel neměl v úmyslu uprchnout z útoku živý 1 = "Ano", 0 = "Ne"
weaptype; weaptype_txt typ zbraně 13 kategorií; lze zaznamenat až 4 typy zbraní (1-4)
weapsubtype; weapsubtype_txt podtyp zbraně
targtype; targtype1_txt typ oběti / cíle 22 kategorií; lze zaznamenat až 3 typy obětí (1-3)
targsubtype1; targsubtype1_txt konkrétnější cílová skupina
corp název subjektu PO nebo vládní agentura, na kterou byl útok cílen
target specifická oběť / cíl konkrétní osoba, budova, instalace apod., na kterou byl útok zaměřen a/nebo byla obětí a je součástí výše jmenovaného subjektu
natlty1; natlty1_txt státní příslušnost oběti / cíle
gname název skupiny / organizace , která útok provedla lze zaznamenat až 3 různé pachatele (1-3)
gsubname další podrobnosti o názvu skupiny
individual nepřiřazení jednotlivci 1 = "Ano", 0 = "Ne"
claimed přihlášení se k odpovědnosti za útok 1 = "Ano", 0 = "Ne"; váže se k organizaci, ke každé (1-3) lze hodnotu zaznamenat
claimmode; claimmode_txt způsob přihlášení 10 režimů
motive motiv
nkill celkový počet mrtvých zahrnuje všechny oběti a útočníky, kteří zemřeli v přímém důsledku incidentu
nkillus počet usmrcených občanů USA
nkillter počet mrtvých teroristů
nwound celkový počet zraněných
nwoundus počet zraněných občanů USA
nwoundte počet zraněných teroristů
property existují-li důkazy o škodách na majetku v důsledku incidentu 1 = "Ano", 0 = "Ne", -9 = "Neznámo"
ishostkid zaznamenává, zda byli zajati růkojmí či došlo k únosu 1 = "Ano", 0 = "Ne", -9 = "Neznámo"
nhostkid celkový počet rukojmích či obětí únosu
nhostkidus počet občanů USA, kteří byly uneseni či zajati jako rukojmí
nhours zaznamenává dobu trvání incidentu v případě, že událost trvala méně než 24 hodin pokud je typ útoku “Hostage Taking (Kidnapping),” “Hostage Taking (Barricade Incident),” nebo úspěšný “Hijacking”
ndays zaznamenává dobu trvání incidentu v případě, že událost trvala déle než 24 hodin pokud je typ útoku “Hostage Taking (Kidnapping),” “Hostage Taking (Barricade Incident),” nebo úspěšný “Hijacking”

Slack/gpt3

Líná huba ... ale co to, prostě žádná otázka není hloupá. Dá se zeptat lektorů a koučů na slacku. Anebo vševědoucího robota. Nedělám si legraci, v minulém běhu jsem vyzkoušel robotovi položit všechny otázky, které kolem SQL padly na slacku a na všechny odpověděl. Pár příkladů:

Tahák

Kdysi dávno Monika udělala tahák na SQL a ten se i teď může ledaskomu hodit.

Chybí tu něco?