Kódím.cz
4

Zastaralé hodnoty

Nahlédneme pod pokličku principům, kvůli kterýn naše React komponenty často fungují podivně a nečekaně.

Jelikož moderní React přistupuje ke komponentám velmi funkcionálně, často správný běh naší aplikace závisí na principech z funkcionálního programování. Jedním z takových principů jsou takzvané closuresUzávěry.

Uzávěry

Na úvod opět zabrousíme do trochy teorie ohledně toho, jak přesně v JavaScriptu fungují proměnné a funkce. Začneme úplně jednoduchou funkcí ve vanilla JavaScriptu a brzy se dopracujeme opět k Reactu.

Představme si nějakou uplně hloupu hru, ve které klikáme na stránku, a po pěti kliknutích tak vyčerpáme všechny své životy a zemřeme.

const startGame = () => {
 let health = 5;

 const handleClick = () => {
  health -= 1;

  if (health === 0) {
   alert('You are now dead!');
  }
 };

 document.addEventListener('click', handleClick);
};

startGame();

Všimněte si, že zde, podobně jako to známe z Reactu, vytváříme funkci uvnitř funkce. Když JavaScriptový engine vykonává nějakou funkci nebo blok kódu, po celou dobu vykonávání si pamatuje všechny lokální proměnné, které v něm byly vytvořeny. Jakmile vykonávání bloku skončí, všechny takto zapamatované proměnné se z paměti uvolní.

To je případ proměnné health vytvořené ve funkci startGame. Tato proměnná by zanikla ve chvíli, kdy funkce startGame skončí. Proměnnou health však zároveň používá funkce handleClick. Tato funkce se však poprvé spustí až ve chvíli, kdy uživatel klikne na stránku. To už ovšem funkce startGame dávno, dávno skončila a proměnná health by už byla dávno uvolněná z paměti. Funkce handleClick by se tak pokusila přistoupit k již neexistující proměnná a náš program by zhavaroval.

JavaScript tuto prekérní situaci řeší tak, že za nás proměnnou health udrží při životě i po skončení funkce startGame. Platí totiž, že když nějaká funkce používá proměnnou z nadřazeného bloku, JavaScript engine si zapamatuje, že takovou proměnnou nemá na konci jejího bloku zabít. Funkce si potom tuto proměnnou nese s sebou a udržuje ji při životě. Říkáme pak, že proměnná se do funkce uzavřela a vzniká tak closureuzávěr. V našem případě se tedy proměnná health uzavřela do funkce handleClick.

Uzávěr takto zkraje možná zní jako velmi technická záležitost. V Reactu však uzávěry používáme úplně na každém kroku už od úplného začátku. Jen jsme si to zatím ve sladké neznalosti neuvědomovali.