Kódím.cz
5

State lifting

Naučíme se techniku přesouvání stavu nahoru ve stromě komponent

State lifting

Sdílení dat a komunikace mezi komponentami je jedna z největších výzev v architektuře Reactových aplikací. V praxi budeme často v situaci, kdy nějaká komponenta potřeboje data zevnitř některého ze svých potomků. React však nemá žádný nástroj nebo příkaz, jakým by předek mohl z potomka získat data. Tuto situaci musíme vyřešit pomocí techniky s názvem state liftingpovýšení stavu.

Ukázka: Hračkorama

K ilustraci výše popsané situace použijeme project e-shopu Hračkorama. Základ projektu najdete v tomto repozitáři.

V tuto chvíli nás bude zajímat komponenta Amount. Ta umožňuje zvolit počet kusů daného produktu. V komponentě Cart budeme chtít zobrazovat celkový počet položek v košíku. Bohužel tato komponenta se nemá jak dostat k číslu ve stavu komponenty Amount. Budeme tedy muset provést povýšení stavu.

Nejprve z cvičných důvodů povýšíme stav do kompnenty CartItem. To sice náš problém ještě nevyřeší, ale ukázeme si tím základní principy.

Stav count nyní bude v komponentě CartItem.

const CartItem = ({ product }) => {
 const [count, setCount] = useState(product.amount);

 return (
  <div className="cart-item">
   <CartProduct name={product.name} price={product.price} />
   <Amount value={count} />
  </div>
 )
};

Stav pak předáme pomocí prop value do komponenty Amount. Nyní potřebujeme, aby komponenta Amount dala vědět o změně své hodnoty.

const CartItem = ({ product }) => {
 const [count, setCount] = useState(product.amount);

 const handleAmountChange = (newCount) => {
  setCount(newCount);
 }

 return (
  <div className="cart-item">
   <CartProduct name={product.name} price={product.price} />
   <Amount value={count} onChange={handleAmountChange} />
  </div>
 )
};

Komponenta Amount pak bude vypadat takto:

const Amount = ({ value, onChange }) => {
 const handleIncrement = () => {
  onChange(value + 1);
 }

 const handleDecrement = () => {
  if (value > 0) {
   onChange(value - 1);
  }
 }

 return (
  <div className="amount">
   <button className="amount__btn" onClick={handleDecrement}></button>
   <div className="amount__count">{value}</div>
   <button className="amount__btn" onClick={handleIncrement}>+</button>
  </div>
 );
};

Chování aplikace se tímto nezměnilo, stav jsme však povýšili o jednu úroveň výše.