Kódím.cz
8

Formuláře

Naučíme se zpracovávat a validovat formuláře s pomocí oblíbené knihovny Formik.

Formuláře v Reactu

Základní práci s formulářovými prvky (input, select, button, apod.) známe už z dřívějška. Nikdy jsme se ale nevěnovali zpracování formulářů ve větším měřítku. Formuláře a formulářové prvky jsou nedílnou součástí téměř každé webové aplikace a může se stát, že jich ve své aplikaci můžeme mít klidně i desítky. Pak je vhodné mít nějaký obecný a univerzální přístup ke zpracování formulářů, abychom pro každý formulář nemuseli opakovaně psát de facto stejný kód stále dokola.

Připomeňme si, jak jsme doposud s formuláři pracovali. Obvykle jsme:

 • pro každé pole vytvořili stavovou proměnnou,
 • ke každému prvku jsme přidali událost onChange, ve které jsme měnili stav podle hodnoty zadané v poli,
 • na formulář jsme přidali událost onSubmit, která se zavolá při odeslání formuláře.

Kód naší komponenty může vypadat například takto:

const Form = () => {
 const [firstName, setFirstName] = useState('');
 const [lastName, setLastName] = useState('');

 const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  console.log(firstName, lastName);
 }

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit}>
   <label htmlFor="firstname">Jméno</label>
   <input
    type="text"
    id="firstName"
    name="firstName"
    value={firstName}
    onChange={(e) => { setFirstName(e.target.value); }}
   />
   <label htmlFor="lastname">Příjmení</label>
   <input
    type="text"
    id="lastName"
    name="lastName"
    value={lastName}
    onChange={(e) => { setLastName(e.target.value); }}
   />
   <button type="submit">Odeslat</button>
  </form>
 );
}

Náš příklad zatím obsahuje dvě pole a nevypadá složitě. Představíme-li si formulář, který má polí dvacet, a podobných formulářů máme v aplikaci několik, už nám takto jednoduchý přístup začne překážet. Celý postup práce s formuláři chceme pokud možno co nejvíce zobecnit a zautomatizovat.

Nevýhodou našeho příkladu je třeba nutnost používat konkrétní funkce pro nastavování stavu pro jednotlivé hodnoty. Pojďme náš příklad upravit tak, aby používal jeden společný objekt pro všechna data ve formuláři.

const Form = () => {
 const [formData, setFormData] = useState({});

 const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  console.log(formData);
 }

 const handleChange = (e) => {
  setFormData({
   ...formData,
   [e.target.name]: e.target.value
  });
 }

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit}>
   <label htmlFor="firstname">Jméno</label>
   <input
    type="text"
    id="firstName"
    name="firstName"
    value={formData.firstName}
    onChange={handleChange}
   />
   <label htmlFor="lastname">Příjmení</label>
   <input
    type="text"
    id="lastName"
    name="lastName"
    value={formData.lastName}
    onChange={handleChange}
   />
   <button type="submit">Odeslat</button>
  </form>
 );
}

Náš kód se tolik nezměnil, ale má obrovskou výhodu. Nyní můžeme do JSX přidávat další a další formluářové prvky, ale v kódu, který se o formulář stará už nemusíme nic měnit. V objektu formData bude pro každý vyplněný formulářový prvek vlastnost se jménem prvku (hodnota jeho atributu name).

Uvedený kód není příliš složitý a celkem dobře se používá. Pokud bychom ale měli v aplikaci formulářů hodně, museli bychom v každém části tohoto kódu opakovat. Pojďme si celou věc ještě více zjednodušit a zobecnit tím, že si napíšeme vlastní hook na zpracování formulářů.