Kódím.cz
11

ESLint

Představíme si nástroj pro automatickou kontrolu kvality kódu

Kontrola kvality kódu

Pokud na projektu pracuje více vývojářů, často chceme vynutit dodržování nějaké kultury ohledně formátování kódu, aby se nám nestalo, že kód v každý souboru bude vypadat jinak podle toho, kdo jej zrovna psal.

Významnou pomůckou je v tomto nástroj zvaný linter, který kontroluje napsaný kód a hlásí všechny prohřešky proti nim. Nejpoužívanější nástroj pro lintování JavaScriptu se jmenuje ESLint. Abychom si jej mohli vyzkoušet a správně nastavit, bude třeba provést následující kroky.

 1. Vytvořte si na disku složku es-sandbox, ve které inicializujeme běžný NPM projekt pomocí
  npm init -y
  
 2. V projektu vytvořte soubor index.js, do kterého vložte krátký kousek kódu, na kterém budeme lintování testovat.
  document.body.innerHTML = "<h1>Hello World</h1>";
  
 3. Nainstalujte do projektu balíček eslint jako vývojovou závislost
  npm install -D eslint
  
 4. Aby nám VS Code během vývoje zobrazoval lintovací chyby, je potřeba nainstalovat rozšíření s názvem ESLint.
 5. VS Code je také potřeba správně nastavit. Následující nastavní přidáme do JSON Settings.
   "eslint.validate": [
    "javascript"
   ],
   "editor.codeActionsOnSave": {
    "source.fixAll.eslint": true,
   }
  

Konfigurace

Podobně jako Webpack i ESLint má svůj konfigurační soubor. Ten se jmenuje .eslintrc.js a vytvoříme jej v hlavní složce projektu. V základní verzi může konfigurace vypadat například takto.

module.exports = {
 env: {
  es2015: true,
 },
 parserOptions: {
  sourceType: 'module',
 },
}
 • Pomocí vlastnosti env nastavujeme v jakém prostředí JavaScript používáme.
 • Nastavením es2015: true říkáme, že používáme JavaScript ve verzi ES2015.
 • Hodnota sourceType: 'module' říká, že chceme používat import/export místo vkládání JavaScriptu pomocí <script> tagů.

ESLint má dobrou dokumentaci, které se dočtete podrobnosti ke každému jednotlivému nastavení.