Kódím.cz
7

Interakce s DOMem

Ukážeme si jak se v Reactu dá přistupovat k DOMu a v jakým případech to je užitečné

Přístup k DOMu

Před tím, než jsme začali používat React jsme interaktivitu stránky zajišťovali přímou manipulací s DOMem. React se nás naopak snaží od DOMu co nejvíce odstínit. V ideálním Reactovém světě bychom s DOMem vůbec nepřišli do styku a nechali bychom ho umouněným dělníkům vanilla JavaScriptu. Svět však dokonalý není a i v Reactu čas od času potřebujeme přistup k DOM elementům.

Co v Reactu určitě dělat nechceme je přistupovat k DOMu pomocí document.qeurySelector. Při každém překreslení komponenty se může stát, že React v závislosti na hodnotých stavu a props vymění starý DOM element za nový a element vybraný pomocí querySelector už dávno na stránce nemusí být.

V Reactu máme v podstatě tři cesty jak se legitimním způsobem dostat k DOM elementům:

 • V posluchačích událostí skrze event.target.
 • Interackí přímo s objekty document a window.
 • Pomocí hooku useRef.

Ve zbytku lekce rozebereme, v jakých případech tyto způsoby používáme.

Přístup pomocí event.target

Tuto možnost používáme hlavně v situacích, kdy propojujeme hodnotu nějakého input prvku se stavem.

const EmailInput = ({ initialValue }) => {
 const [email, setEmail] = useState(initialValue);

 const handleEmailChange = (e) => {
  setEmail(e.target.value);
 }

 return (
  <input type="email" value={email} onChange={handleEmailChange} />
 );
};

Toto je zcela standardní způsob a nehrozí nám žádné potíže, neboť při vyvolání události máme v event.target vždy aktuální DOM element, na kterém událost vznikla.

Interakce s document a window

Objekty document a window jsou stabilní a během života aplikace se nemění. Můžeme k tedy z Reactu přistupovat bezpečně. Toto se nám hodí hlavně při reakci na události, které vznikají na těcho objektech. Například:

 • stisky kláves událostmi keyup, keydown apod. na document,
 • scrollování stránky pomoc události scroll na window,
 • události online, offline na window,
 • ud8lost beforeunload na window.

Zde si musíme dávat pozor především na uzavírání zastaralých hodnot stavu nebo props v posluchačích a používat techniky, které jsme probírali v lekci o zastaralých hodnotách.

Hook useRef

Občas potřebujeme na konkrétním DOM elementu zavolat nějakou jeho metodu, například focus na input prvku, play na přehrávači audia apod. Pro takové případy nám React poskytuje přístup k DOM elementům skrze hook useRef. Podrobněji jej rozebereme v další sekci.