Kódím.cz
1

Instalace

Instalace modulů, které jsou pro kurz potřeba

Modul pymongo

Pokud ještě nemáš nainstalovaný Python a Visual Studio Code na svém počítači, postupuj nejprve podle tohoto návodu.

V rámci workshopu budeme používat modul pro práci s databází MongoDB pymongo. pymongo je externí modul, který musíme nejdříve nainstalovat. Pro instalaci si otevřeme terminál a napíšeme následující příkazy:

pip install pymongo

Pokud používáme MacOS nebo Linux, napíšeme:

pip3 install pymongo

Instalace bude trvat jen pár sekund. Terminál během instalace vypíše spoustu textu. Někde na konci bychom pak měli vidět text

Successfully installed pymongo-3.11.2

Číslo verze se může lišit, záleží na tom, jaká verze je právě aktuální. Instalaci si můžeš ověřit tím, že zkusíš modul pymongo importovat. Otevři Python terminál (příkaz python ve Windows a python3 v Linuxu nebo MacOS), napiš import pymongo a stiskni Enter. V ideálním případě Python nevypíše nic. To znamená, že modul importoval a můžeš ho začít používat.

Pokud Python reaguje chybou ModuleNotFoundError (viz níže), pak se instalace nepodařila.

>>> import pymongo
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'pymongo'