Kódím.cz
1

Instalace

Nainstalujeme nástroje, které budete pro programování na vlastním počítači potřebovat.

Instalace

Pokud zatím nemáš nainstalovaný Python a Visual Studio Code, postupuj dle instrukcí z úvodního kurzu, konkrétně projdi tyto kapitoly:

Instalace modulů

V rámci kurzu budeme používat modul pro práci s daty pandas a moduly pro tvorbu grafů matplotlib a seaborn. pandas, matplotlib a seaborn jsou externí moduly, které musíme nejdříve nainstalovat.

Spusťte Visual Studio Code a otevřete si nový terminál (z horní lišty vyberte Terminal → New Terminal).

Windows

Napište postupně následující příkazy a po každém z nich stiskni Enter:

pip install pandas
pip install matplotlib
pip install seaborn

Mac OS, Linux

Napište postupně následující příkazy a po každém z nich stiskni Enter:

pip3 install pandas
pip3 install matplotlib
pip3 install seaborn

pandas je relativně veliký modul, který obsahuje mnoho dalších modulů, takže instalace bude nějakou chvíli trvat. Terminál během instalace vypíše spoustu textu. Někde na konci bychom pak měli vidět text podobný tomuto:

Successfully installed pandas-2.1.4

Čísla verzí se mohou lišit, záleží na tom, jaká verze je právě aktuální.

Ověření instalace

Instalaci si můžeš ověřit tím, že zkusíš moduly pandas, seaborn a matplotlib importovat. Otevři Python terminál (Terminal → New Terminal a pak příkaz python ve Windows a python3 v Linuxu nebo MacOS), napiš import pandas a stiskni Enter. V ideálním případě Python nevypíše nic. To znamená, že modul importoval a můžeš ho začít používat.

Pokud Python reaguje chybou ModuleNotFoundError (viz níže), pak se instalace nepodařila.

>>> import pandas
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'

Následně pomocí import matplotlib vyzkoušej, zda se úspěšně nainstaloval i modul matplotlib a pomocí import seaborn instalaci modulu seaborn.