Kódím.cz
/ Kurzy
Course icon

Základy TypeScriptu

Úvod do rozšíření jazyka JavaScript, které se dnes používá ve většině profesionálních projektů.

Obsah kurzu

Typescript je jeden z nejpoužívanějších jazyků pro vývoj webových aplikací jak na frontendu, tak na backendu. Jde o rozšíření jazyka JavaScript o možnost definovat a kontrolovat datové typy podobně jako v jazycích C# nebo Java.

V kurzu se naučíte:

 • základy jazyka Typescript a jeho typového systému,
 • datové modelování,
 • nastavení Typescriptového projektu,
 • doporučené postupy pro vývoj webových aplikací v Typescriptu,
 • základy parametrických typů (generik),
 • jak použít Typescript v Reactu.

Průběh

Kurz probíhá on-line. Je rozdělen do jedné přípravné lekce a 7 on-line lekcí. Každá on-line lekce probíhá jednou týdně, vždy od 18:00 do 20:00. V průběhu každé lekce se budeme věnovat jak výkladu tak praktickým cvičením.

Kapacita kurzu je 12 účastníků abychom i v on-line prostoru dokázali udržet příjemné prostředí.

Kurz je zakončen závěrečným testem, který probíhá samostatně on-line. Po úspěšném absolvování testu obdržíte certifikát o absolvování kurzu.

Cena: 4 300 kč

Cena zahrnuje:

 • jednu přípravnou lekci pro samostudium,
 • 7 on-line lekcí po 2 hodinách,
 • přístup k podrobným materiálům na webu,
 • přístup na společný Discord s možností klást dotazy,
 • 3 miniaplikace na procvičení probírané látky,
 • 3 povinné domácí úkoly s individuální zpětnou vazbou,
 • závěrečný test a certifikát.

Termíny

Nové termíny kurzu budeme vypisovat po prázdninách. Dejte nám vědět, že máte o kurz zájem, a my se vám ozveme, abyste o nic nepřišli.

Mám zájem o tento kurz

Lekce

1

Přípravná lekce

Samostudium základů TypeScriptu jako příprava na následující živé lekce

DOM a události

Ukážeme si, jak v TypeScriptu typovat DOM elementy a události a jaké při tom číhají nástrahy.

Složené typy a objekty

Ukážeme si, jak skládat složitější konstrukce ze základních typů a jak pracovat s typy pro objekty

Dědičnou a datové modely

Ukážeme si, jak skládat složitější konstrukce ze základních typů a jak pomocí nich modelovat nějakou datovou oblast

Rozlišování typů

Představíme si techniky pro zúžení obecného typu na konkrétnější typ.

Nastavení a konfigurace

Jak se vyznat v nastavení TypeScriptu a jak si nakonfigurovat projekt.

Parametrické typy

Základy parametrického typování a kde všude se hodí a používá.

TypeScript v Reactu

Jak využít TypeScript v Reactu k typování komponent, props, stavů a dalších stavebních bloků.

Pomocné typy a techniky

Ukážeme si řešení různých situací, na které při programování často narazíme