Kódím.cz
/ Kurzy
Course icon

Programování a algoritmy pro praxi

Praktické programovací techniky a algoritmy, které by měl znát každý programátor

Obsah kurzu

V různých úvodních kurzech do programování často poznáte pouze ty nejzákladnější stavební kameny programování jako jsou proměnné, podmínky, cykly a funkce. Většinou však zbude jen málo prostoru naučit se tyto znalosti aplikovat na reálné problémy. V praxi si používá mnoho ustálených postupů, technik a datových struktur, které by měl znát každý programátor.

V kurzu se naučíte:

  • jak psát programy v Node.js,
  • základní datové struktury jako fronta, zásobník, strom a další,
  • co je to časová složitost a efektivita algoritmů,
  • co je to rekurze a kdy ji používat,
  • řešit různé algoritmické problémy, které často v praxi potkáte.

Průběh

Kurz probíhá on-line. Je rozdělen do 10 lekcí, každá lekce probíhá jednou týdně, vždy od 18:00 do 20:00. V průběhu každé lekce se budeme věnovat jak výkladu tak praktickým cvičením.

Kapacita kurzu je 12 účastníků abychom i v on-line odkázali udržet příjemné prostředí.

Cena: 5 500 kč

Cena zahrnuje:

  • 10 on-line lekcí po 2 hodinách,
  • přístup k podrobným materiálům na webu,
  • přístup na společný Discord s možností klást dotazy,
  • možnost individuální konzultace.

Přihlášky

Kurz je aktuálně v přípravě. Pokud máte o kurz zájem, dejte nám vědět a my vás budeme informovat o jeho spuštění.

Lekce

1

Příprava - cykly a pole

Zopakujeme si práci s cykly a poli a zkusíme vyřešit první jednoduché algoritmické úložky

Vnořené cykly a 2D struktury

Naučíme se využívat cykly uvnitř cyklů, což se často hodí na procházení různých 2D stuktur.

Rekurze a stromy

Vysvětlíme si, co je to rekurze a jak to souvisí s reprezentací dat pomocí stromů.

Časová složitost

Představíme si základní pojmy a techniky pro porovnávání rychlosti běhu algoritmů

Analýza složitosti

Potrénujeme si analýzu složitosti různých algoritmů a probereme složitost více do hloubky

Zásobník a fronta

Představíme se nejzákladnější datové struktury a k čemu se mohou v praxi hodit.

Exponenty a logaritmy

Při práci s pokročilejšími dotovými strukturami se velmi často potkáme s exponenciální nebo logaritmickou složitostí

Prohledávání do hloubky a do šírky

Představíme si dvě nejdůležitější techniky prohledávání stromových datových struktur.

Rozděl a panuj

Návrh algoritmů technikou rozděl a panuj

Třídící algoritmy

Třízení většinou nemusíte programovat sami, často se však s těmito algoritmy setkáte při různých testech a pohovorech.