Kódím.cz
/ Kurzy
Course icon

Programování a algoritmy pro praxi

Praktické programovací techniky a algoritmy, které by měl znát každý programátor

Obsah kurzu

V různých úvodních kurzech do programování často poznáte pouze ty nejzákladnější stavební kameny programování jako jsou proměnné, podmínky, cykly a funkce. Většinou však zbude jen málo prostoru naučit se tyto znalosti aplikovat na reálné problémy. V praxi si používá mnoho ustálených postupů, technik a datových struktur, které by měl znát každý programátor.

V kurzu se naučíte:

  • jak psát programy v Node.js,
  • základní datové struktury jako fronta, zásobník, strom a další,
  • co je to časová složitost a efektivita algoritmů,
  • co je to rekurze a kdy ji používat,
  • řešit různé algoritmické problémy, které často v praxi potkáte.

Průběh

Kurz probíhá on-line. Je rozdělen do 10 lekcí, každá lekce probíhá jednou týdně, vždy od 18:00 do 20:00. V průběhu každé lekce se budeme věnovat jak výkladu tak praktickým cvičením.

Kapacita kurzu je 12 účastníků abychom i v on-line odkázali udržet příjemné prostředí.

Cena: 5 000 kč

Cena zahrnuje:

  • 10 on-line lekcí po 2 hodinách,
  • přístup k podrobným materiálům na webu,
  • přístup na společný Discord s možností klást dotazy,
  • možnost individuální konzultace.

Přihlášky

Kurz je aktuálně v přípravě. Pokud máte o kurz zájem, dejte nám vědět a my vás budeme informovat o jeho spuštění.

Lekce

1

Příprava - cykly a pole

Zopakujeme si práci s cykly a poli a zkusíme vyřešit první jednoduché algoritmické úložky

Vnořené cykly a 2D struktury

Naučíme se využíavt cykly uvnitř cyklů, což se často hodí na procházení různých 2D stuktur.

Počítání složitosti

Vysvětlíme si, jak se určuje časová efektivita algoritmu, tedy jak je nějaký algoritmus rychlý nebo pomalý.

Vyhledávání

Algoritmické myšlení si pocvičíme na různých vyhledávacích problémech.

Zásobník a fronta

Představíme se nejzákladnější datové struktury a k čemu se nám mohou hodit.

Základy rekurze

Rekurze je jedna z hlavních programovacích technik, bez které se žádný programátor dlouho neobejde.

Stromy

Mnoho dat, se kterými v praxi pracujeme, má stromovou strutkuru a je proto dobré vědět, jak s takovými strukturami zacházet.

Logaritmická složitost

Mnoho vyhledávacích i jiných algoritmů má takzvanou logaritmickou složitost a často se s ní potkáme při práci se stromy.

Prohledávání do hloubky a do šírky

Představíme si dvě nejdůležitější techniky prohledávání stromových datových struktur.

Třídící algoritmy

Třízení většinou nemusíte programovat sami, často se však s těmito algoritmy setkáte při různých testech a pohovorech.