Kódím.cz
/ Kurzy
Course icon

Tvorba backendu v JavaScriptu

Jak vytvořit backend pro webovou aplikaci v JavaScriptu v Deno.

Obsah kurzu

JavaScript vznikl jako jazyk pro použití ve webových prohlížečích. Postupně se ale osamostatnil a nyní můžete spouštět JavaScriptové programy mimo prohlížeč, přímo v počítači. JavaScript se tak začal používat i pro tvorbu menších a středních backendů pro webové aplikace.

V kurzu se naučíte:

 • používat nástroj Deno pro spouštění JavaScriptu na počítači nebo serveru,
 • napsat API endpointy,
 • použití protokolu HTTP pro komunikaci prohlížeče a serveru,
 • ukládání dat do databáze na serveru,
 • přihlašování uživatelů na webu,
 • volat ze serveru jiná backend API,
 • nasadit backend spolu s frontendem do Deno Deploy.

Průběh

Kurz probíhá on-line. Je rozdělen do jedné přípravné lekce a 10 on-line lekcí. Každá on-line lekce probíhá jednou týdně, vždy od 18:00 do 20:00. V průběhu každé lekce se budeme věnovat jak výkladu tak praktickým cvičením.

Kapacita kurzu je 12 účastníků abychom i v on-line prostoru dokázali udržet příjemné prostředí.

Kurz je zakončen závěrečným testem, který probíhá samostatně on-line. Po úspěšném absolvování testu obdržíte certifikát o absolvování kurzu.

Cena: 5 500 kč

Cena zahrnuje:

 • jednu přípravnou lekci pro samostudium,
 • 10 on-line lekcí po 2 hodinách,
 • přístup k podrobným materiálům na webu,
 • přístup na společný Discord s možností klást dotazy,
 • miniaplikace na procvičení látky a získání zpětné vazby,
 • závěrečný test a certifikát.

Termíny

Nejbližší termíny kurzu budou vypsány v září - říjnu 2024. Dejte nám vědět, pokud máte o kurz zájem a budeme vás informovat o nových termínech.

Lekce

Přípravná lekce

Rozchození vývojového prostředí

Spouštění JavaScriptového kódu

Jak spouštět JavaScriptový kód v počítači pomocí Deno, jak spustit webový server. A proč používáme Deno a ne známější Node.js.

Serverový framework Hono

Framework Hono zjednodušuje psaní serverových endpointů. Lze jej používat s různými poskytovateli cloudových služeb, mimo jiné i s Deno. Ukážeme si, jak napsat pár jednoduchých endpointů.

Nasazení aplikace

Nasazení aplikace na Deno Deploy, předávání konfigurace serveru, spojení backendu s frontendem do jednoho projektu

Komunikace protokolem HTTP

Komunikace prohlížeče se serverem, HTTP hlavičky, zabezpečení komunikace, různé typy přenášených dat.

Práce se soubory

Práce se soubory na lokálním souborovém systému, čtení a zápis souborů, procházení adresářů, kopírování a mazání souborů.

Validace vstupních dat a dokumentace

Ověřit, že ukládaná data mají správný formát, jsou vyplněny všechny povinné položky – to vše je úkolem backendu. Autor backendu by pak měl zveřejnit dokumentaci popisující, jaká data backend očekává, vrací a jaké služby poskytuje.

DenoKV – cloudová key value databáze

Součástí Deno Deploy je kye-value databáze DenoKV, do které můžeme ukládat data. Byla schovaná i pod RESTful-Collections, teď si ale ukážeme, jak ji používat přímo a využít všech jejích možností.

Volání externích API

Jak použít fetch na serveru – komunikace s jinými službami pomocí volání API z backendu.

Přihlašování uživatelů

Autentizace a autorizace uživatelů, přihlašování uživatelů přes sociální sítě.

Bezpečnost webových aplikací

Bezpečnost webových aplikací leží na bedrech backendu, který musí zabezpečit, aby uživatelé neviděli data jiných uživatelů, aby nemohli změnit cenu zboží, které mají v košíku, a celkově aby nemohli škodit ani provozovateli webu ani ostatním uživatelům. Řekneme si alespoň základy toho, na co je potřeba v souvislosti s bezpečností myslet.