Kódím.cz
Course icon

Úvod do programování: JavaScript

Základy programování v jazyce JavaScript pro úplné nováčky.

1

Příprava před kurzem

Nainstalujeme nástroje, které budete pro programování na vlastním počítači potřebovat
2

Úvod

Povíme si co je to programování, jak funguje počítač, a vyzkoušíme si jaké problémy se v programování řeší
3

Základy JavaScriptu

Ukážeme si základy stavební kameny programování v JavaScriptu.
4

Proměnné

Proměnné nám umožní ukládat si hodnoty pro pozdější použití, což nám otevře cestu k užitečnějším programům.
5

Podmínky

Naučíme naše programy dělat rozhodnutí pomocí podmínek a pravdivostních hodnot
6

Objekty a pole

Představíme si, jak v JavaScriptu strukturovat obsáhlejší data
7

Cykly

Velká síla počítačů spočívá v tom, že můžeme nechat nějaký kus kódu vykonávat mnohokrát po sobě.
8

Závěr

Ukážeme si komplentí řešení našehi úvodního příkladu se spolubydlením