Kódím.cz
Course icon

React 1

Dlouhodobý kurz Reactu pro tvorbu moderních a profesionálních webových aplikací.

1

Úvod do Reactu

Napíšeme si první aplikace v Reactu a představíme si hlavní principy tohoto moderního frameworku.

Podmíněné zobrazení

Naučíme se, jak sestavovat CSS třídy a jak se rozhodnout, kterou část JSX chceme zobrazit.

Zobrazování seznamů

Ukážeme si, jak v React komponentách zobrazovat seznamy.

Události, stav

Přidáme do našich komponent stav, abychom mohli měnit obsah stránky podle interakce s uživatelem.

Formulářové prvky, efekty

Zapojíme do našich React aplikací formulářové prvky a ukážeme si, jak pomocí efektů volat API.

Komunikace dítě rodič

Představíme si základní scénáře komunikace mezi komponentami a jejich použití v praxi.

Pokročilá komunikace

Náročnejší typy komunikace mezi komponentami a jak se s nimi vypořádat

React Router

Pomocí routeru dokážeme v Reactu vyrobit vícestránkovou aplikaci.

UI knihovny

Ukážeme si kompozici komponent a práci s UI knihovnami.

Zaklady architektury aplikací

Naučíme se, jak přemýšlet nad strukturou aplikace ještě dříve, než vůbec začneme programovat

Stavební vzory

Projdeme si některé mírně komplikovanější stavební vzory, které budete často potkávat

Projekt: LeviExpress, první část

Všechno, co jsme se v Reactu naučili, si procvičíme na projektu takzvaně „ze života“.

Projekt: LeviExpress, druhá část

Dokončíme základní verzi LeviExpressu a troufneme si i na rozšířenou funkčnost.