Kódím.cz
Course icon

React 2

Navazující kurz Reactu pro všechny, kteří už znají základy

1

Opakování Reactu

Zopakujeme si znalosti Reactu z předchozích kurzů
2

Práce se stavovými hodnotami

Půjdeme víc do hloubky ohledně reprezentace stavu v komponentách pomocí různých typů hodnot
3

Životní cyklus komponenty

Rozebereme kdy přesně se komponenta renderuje a proč
4

Zastaralé hodnoty

Nahlédneme pod pokličku principům, kvůli kterýn naše React komponenty často fungují podivně a nečekaně.
5

State lifting

Naučíme se techniku přesouvání stavu nahoru ve stromě komponent
6

Správa stavu

React Context a knihovny pro pokročilou práci se stavem
7

Interakce s DOMem

Ukážeme si jak se v Reactu dá přistupovat k DOMu a v jakým případech to je užitečné
8

Formuláře

Naučíme se zpracovávat a validovat formuláře s pomocí oblíbené knihovny Formik.
9

UI knihovny

Ukážeme si kompozici komponent a práci s UI knihovnami.
10

Konfigurace Webpacku

Hlouběji se seznámíme s nastavením Webpacku pro různé situace
11

ESLint

Představíme si nástroj pro automatickou kontrolu kvality kódu
12

Úvod do Typescriptu

Co je to Typescript a jak ho v Reactu používat