Kódím.cz
Course icon

JavaScript 1

Dlouhodobý kurz základů jazyka JavaScript pro vývoj webových aplikací

1

Úvod do JavaScriptu

Seznámíme se s jazykem JavaScript a ukážeme si, jak se v JavaScriptu píší jednoduché programy.
2

Úvod do Gitu

Představíme si verzovací systém Git, který nám usnadní správu a sdílení zdrojových kódů.

Vstup a výstup, objekty

Naučíme naše programy komunikovat s uživatelem a pracovat se složitějšími daty.

Práce s řetězci, podmínky

Vyzkoušíme si užitečné operace s řetězci a naučíme naše programy dělat rozhodnutí.

DOM a innerHTML

Přidáme do našich programů možnost manipulovat pomocí JavaScriptu s obsahem stránky.

Knihovny a vlastní funkce

Ukážeme si jak v JavaScriptu používat knihovny a naučíme se vytvářet vlastní funkce.

Funkce a obory platnosti

Procvičíme si psaní vlastních funkcí a ukážeme si jak pracovat s obory platnosti proměnných.

Funkce jako argumenty, události

Naučíme naše stránky reagovat na události, jako je kliknutí, stisknutí klávesy nebo scrollování. K tomu bude potřeba předávat funkce jako argumenty jiným funkcím.

Procvičování událostí, formuláře

Ukážeme si další možností práce s odálostmi a naučíme se získávat data od uživatele.

Opakování: FilmBox

Na fiktivním webovém projektu takzvaně „ze života“ si procvičíme, co jsme se dosud v JavaScriptu naučili.