Slovníky a cykly

Vyzkoušíme si, jak se slovníky pracovat pomocí cyklů.

Slovníky a cykly

Na kurzu Úvod do programování v Pythonu jsme si ukázali, že pro práci se sekvencemi jsou ideální cykly. Vyzkoušíme si nyní, jak se slovníky pracovat pomocí cyklů.

Abychom si ukázali průchod slovníkem pomocí cyklu, použijeme slovník s údaji o prodejích knih z cvičení z minulé kapitoly. Ve slovníku tedy máme následující data:

sales = {
  "Zkus mě chytit": 4165,
  "Vrah zavolá v deset": 5681,
  "Zločinný steh": 2565,
}

Zkusme si nejprve vypsat názvy všech knih ve slovníku (bez počtu prodaných kusů). K tomu použijeme cyklus for, který již známe. Pomocnou proměnnou si pojmenujeme key. Tato proměnná funguje podobně jako u seznamu - postupně se do ní vloží hodnoty jednotlivých klíčů slovníku.

for key in sales:
  print(key)

Zkusme nyní informaci o každém prodeji vypsat pomocí věty, do které vložíme název knihy a počet prodaných kusů. Oproti předchozímu příkladu je tu změna. Každá položka slovníku se skládá z klíče a hodnoty. V cyklu můžeme použít oboje (a často i používáme). Využijeme tedy dvě proměnné, které oddělíme čárkou. Do první proměnné je uložený klíč a do druhé hodnota.

Všimni si též, že za slovník vkládáme .items(). To je důležité, protože bez metody .items() bychom získali pouze klíče.

for key, value in sales.items():
  print(f"Knihy", key, "bylo prodáno", value, "výtisků.")
  # Použití f-stringu
  print(f"Knihy {key} bylo prodáno {value} výtisků.")

Zkusme si nyní spočítat celkový počet prodaných kusů. Vytvoříme si tedy proměnnou total_sales a pro každou knihu do ní přičteme počet prodaných kusů.

total_sales = 0
for key, value in sales.items():
  print(f"Knihy", key, "bylo prodáno", value, "výtisků.")
  # Použití f-stringu
  print(f"Knihy {key} bylo prodáno {value} výtisků.")
  total_sales += value
print(f"Celkem bylo prodáno {total_sales} výtisků.")