Podmínky 2

Rozšíříme naše znalosti o podmínkách a ukážeme si, jak spojit více podmínek do jedné.

Cvičení: Další možnosti podmínek

1

Požádejme uživatele, ať zadá celé číslo. Napiš program který zjistí, zda je číslo dělitelné 3 i 4 současně.

Tip: nezapomeňte si zadané číslo převést na int. Tip 2: K ověření dědičnosti použij operátor % - zbytek po celočíselném dělení a zkontroluj, zda je výsledek 0. Například 15 % 5 vrací 0, protože 15 je dělitelné 5.

2

Gymnázium

to dáš

Matematické gymnázium nabízí aplikaci, která sděluje informaci o povinnosti vykonání přijímací zkoušky. Požádejte uživatele o zadání známky z matematiky a průměru všech známek na posledním vysvědčení. Pokud má zájemce průměr známek nižší než 1.8 a z matematiky nejhůře dvojku, vypište text: "Přijmeme vás bez přijímací zkoušky.". V opačném případě vypište "Musíte splnit přijímací zkoušku.".

3

Gymnázium

zapni hlavu

Modifikujme si předchozí příklad. Horší známku z matematiky může student kompenzovat tím, že uspěje v matematické olympiádě. Přidejte tedy dotaz, zda se uchazeč zúčastnil okresního kola matematické olympiády. Pokud ano, bude mu zkouška odpuštěna, i kdyby jeho známka z matematiky byla horší. Požadavek na celkový průměr známek je však třeba stále dodržet.

Otázka může vypadat například takto:

input("Zúčastnil ses okresního kola krajské olympiády? [a/n] ")

Pokud se student olympiády zúčastnil, odpoví a.

Bonusy

4

Soutěž

smrt v přímém přenosu

Divadlo Pěst na oko pořádá soutěž o lístky na premiéru nového představení Zločin v podmínce. Pro účast v soutěži musí zájemce splnit následující dvě podmínky:

  • Sdílel alespoň 5 příspěvků divadla na sociálních sítích.
  • Letos navštívil(a) alespoň 5 představení.

Současně platí, že soutěžit můžou všichni členové Klubu přátel Divadla Pěst na oko, i kdyby podmínky nesplnili.

Tvým úkolem je vytvořit program, který se uživatele zeptá na všechny potřebné informace (stačí odpověď ano/ne) a vyhodnotí, zda se může zúčastnit soutěže.