Úvod do programování 2

Navazující kurz, ve kterém si prohloubíte znalosti jazyka Python

Úvod do programování 2

Úvod do programování 2

Kapitoly popisující další důležité části programování v Pythonu

1

Co všechno už umíme

Zopakujeme si, co všechno už umíme, abychom na tyto znalosti mohli navázat

2

Slicing, metody, moduly

Doplníme znalosti a další základy

3

Vlastní funkce

Zatím jsme jen používali funkce napsané někým jiným, nyní si vyzkoušíme napsat vlastní.

4

Další datové struktury

N-tice, množiny a slovníky jsou nový typ kolekcí, které umožňují ukládat více dat.

5

Soubory: čtení a zápis

Naučíme se jak číst a zapisovat data do souborů na disku a tím v naších programech zpracovávat větší objemy dat.

6

JSON

Díky formátu JSON je můžeme snadno ukládat nebo například stahovat z internetu.

7

Komplexní příklad

Podíváme se na komplexnější příklad, ve kterém propojíme probírané koncepty

8

Opakování

Jedna větší úložka, která vám pomůže zopakovat si dovednosti, které jste se do teď naučili.

Bonusové kapitoly

Bonusové kapitoly

1

Cykly 2

Ukážeme si, že cykly můžeme používat nejen pro sekvence, ale i pro číselné posloupnosti.

2

Parametry příkazové řádky

Jak parametrizovat program před spuštěním

3

Obsluha výjimek

Jak ošetřit chybové stavy v programu pomocí bloku try/except

4

Balíčky z internetu

Pro Python existuje obrovské množství volně dostupných knihoven. Zkusme si jednu přidat do našeho programu.

5

Další zdroje

Na konci si rozebereme, jak můžeš pokračovat dál ve svém vzdělávání.