Úvod do programování 2

Navazující kurz, ve kterém si prohloubíte znalosti jazyka Python

Úvod do programování 2

Úvod do programování 2

Úvod do programování 2

1

Co všechno už umíme

Zopakujeme si, co všechno už umíme, abychom na tyto znalosti mohli navázat

2

Slovníky

Slovníky jsou nový typ kolekcí, které umožňují ukládat data spolu s popiskami.

3

Slovníky a cykly

Vyzkoušíme si, jak se slovníky pracovat pomocí cyklů.

4

Funkce

Zatím jsme jen používali funkce napsané někým jiným, nyní si vyzkoušíme napsat vlastní.

5

Třídy a objekty

Třídy a objekty jsou způsob, jak strukturovat program. Tato kapitola nás uvede do světa objektově orientovaného programování.

6

Dědičnost

V objektově orientovaném programování existuje důležitý pojem, kterým je dědičnost. Podíváme se, jak funguje.

7

Další zdroje

Na konci si rozebereme, jak můžeš pokračovat dál ve svém vzdělávání.

Bonusové kapitoly

Bonusové kapitoly

1

Podmínky 2

Rozšíříme naše znalosti o podmínkách a ukážeme si, jak spojit více podmínek do jedné.

2

Cykly 2

Ukážeme si, že cykly můžeme používat nejen pro sekvence, ale i pro číselné posloupnosti.

3

Obsluha výjimek

Jak ošetřit chybové stavy v programu pomocí bloku try/except

4

Balíčky z internetu

Pro Python existuje obrovské množství volně dostupných knihoven. Zkusme si jednu přidat do našeho programu.