Vstup a výstup

Vstup a výstup potřebujeme aby program dokázal komunikovat s uživatelem.

Nyní přichází na řadu velký zlom. Zatím jsme s Pythonem komunikovali pouze v terminálu a posílali jsme mu k vyhodnocení vždy pouze jeden příkaz. Když ale už umíme pracovat s proměnnými a funkcemi, můžeme vytvořit náš první program.

Program je v podstatě textový soubor, který obsahuje více příkazů najednou a Python tyto příkazy postupně vykonává. Nemusíme už tedy nic psát v terminálu, všechny příkazy budeme psát dovnitř programu.

Výstup do terminálu

Máme tu ale jeden problém. Když jsme zadávali příkazy v terminálu, Python nám vždy rovnou vrátil výsledek. Když ale spustíme program, Python nám automaticky žádné výsledky nevrací. Programy totiž často obsahují tisíce příkazů a my nechceme vidět výsledek každého z nich, to bychom se v tom množství výsledků nevyznali. Pokud tedy nějaký výsledek chceme vidět, musíme Pythonu přímo říct, aby ho vypsal do terminálu, ve kterém program spouštíme. K tomu slouží funkce print(). Vybavení touto funkcí už můžeme napsat náš první program.