Vstup a výstup

Vstup a výstup potřebujeme aby program dokázal komunikovat s uživatelem.

První program

Vytvořme si ve Visual Studiu program s názvem program.py a do něj vložme následující řádky

kurz = 25
cena = 12 * kurz
print(cena)

Toto je jednoduchý program, který nám spočítá cenu lístku v korunách podle kurzy 25 korun za euro. Takovýto program pak spustíme příkazem

$ python program.py

Pozor na znak dolaru na začátku tohoto příkazu. Tento znak nepíšeme! Znak dolaru pouze naznačuje, že tento příkaz musíme zadat do terminálu operačního systému, nikoliv do terminálu Pythonu. Pokud tedy váš příkazový řádek stále začíná třemi zobáčky (>>>), jste ještě pořád uvnitř terminálu Pythonu a musíte z něj vyskočit pomocí funkce exit().