Vstup a výstup

Vstup a výstup potřebujeme aby program dokázal komunikovat s uživatelem.

Cvičení

1

Náš vůbec první program nebude dělat nic víc, než vypisovat text na obrazovku.

  1. Založte si program vstup-vystup.py. V tomto programu pomocí funkce print() vypište na obrazovku Divadlo Pěst na oko. Program spusťte a vyzkoušejte, že dělá co má.
  2. Upravte tento program tak, že do proměnné nazev uložíte název nějakého divadelního představení a do proměnné cas uložte čas konání tohoto představení. Nyní pomocí funkce print() nechte program vypsat na obrazovku na jeden řádek název představení a čas konání, např. Zkrocení zlé ženy - 19:30.
  3. Upravte dále program tak, že do proměnné hodina uložíte hodinu konání představení (jako celé číslo) a do proměnné minuta minutu konání, také jako celé číslo. Zařiďte, aby výstup programu vypadal takto: Zkrocení zlé ženy - 19:30. Pozor na to, že hodina a minuta je hodnota typu číslo, takže ji budete při výpisu muset převést na řetězec pomocí funkce str().
2

Teď už budeme chtít, aby náš program dokázal získat vstup od uživatele.

  1. Napište program jmeno.py, který získá jméno a příjmení od uživatele voláním funkce input(). Vypište je na obrazovku podobně jako v předchozím cvičení.
  2. Nechte uživatele zadat také věk. Pozor na to, že funkce input() vždy vrací řetězec, ale my chceme v proměnné vek mít číslo. Použijte tedy funkci int(), abyste převedli uživatelem zadaný řetězec na číslo. Opět vypište na obrazovku jméno, příjmení a věk tak jako v předchozí verzi.
3

Divadlo požaduje systém pro online rezervaci vstupenek na pořádaná představení. Váš první úkol na této zakázce je vytvořit registraci pro nové uživatele tohoto systému.

  1. Založte si program vstupenky01.py. Bude to první verze našeho programu pro nákup vstupenek.
  2. Napište program tak, aby nejprve vypsal na obrazovku Divadlo Pěst na oko na první řádek, na druhý řádek chceme vypsat Vítejte v online rezervaci vstupenek a na třetí řádek Pro vstup do systému je potřeba registrace.
  3. Na dalším řádku požádejte uživatele o jeho uživatelské jméno a poté o jeho věk. Ten si uložte do nějaké proměnné jako číslo.

Bonusy

4

Házení kostkami

zavařovačka

Napište program kostky.py, který bude simulovat hod dvěma klasickými šestistěnnými kostkami. Jeho výstupu bude součet bodů na těchto dvou kostkách.

Nápověda:

  • Generování náhodných čísel dělá funkce random.randint().
  • Pokud chcete ve vašem programu použít modul random, musíte na jeho úplném začátku napsat příkaz
import random
5

Napište program generator.py, který si od uživatele vyžádá dvě celá čísla - dolní mez a horní mez - a vypíše na výstup náhodné číslo v zadaných mezích.