Vstup a výstup

Vstup a výstup potřebujeme aby program dokázal komunikovat s uživatelem.

Čtení na doma

Od verze 3.6 přibyl v Pythonu nový způsob, jak pracovat s řetězci, a to jsou formátované řetězce. Ty umožňují kombinovat vepsaný text s proměnnými bez nutnosti programování převodu vkládaných proměnných.

Formátovaný řetězec musíme od běžného řetězce odlišit písmenem f, které vkládáme před první uvozovku (nebo apostrof). Tím Pythonu říkáme, že daný řetězec je formátovaný řetězce a je nutné věnovat pozornost složeným závorkám uvnitř něj. Podle úvodního písmena f se těmto řetězcům někdy říká f-Strings. Následně můžeme dovnitř uvozovek do složených závorek vkládat proměnné, a to i v případě, že jsou jiného typu než řetězec. Proměnná je automaticky převedena na řetězec a až poté vložena k ostatním částem řetězce.

Stejný výstup, jaký jsme si ukazovali již dvěma způsoby, je pak možné provést pomocí příkazu níže.

print(f"Cena je {cena} Kč.")