Vstup a výstup

Vstup a výstup potřebujeme aby program dokázal komunikovat s uživatelem.

Nyní přichází na řadu velký zlom. Zatím jsme s Pythonem komunikovali pouze na konzoli a posílali jsme mu k vyhodnocení vždy pouze jeden příkaz. Když ale už umíme pracovat s proměnnými a funkcemi, můžeme vytvořit náš první program.

Program je v podstatě textový soubor, který obsahuje více příkazů najednou a Python tyto příkazy postupně vykonává. Nemusíme už tedy nic psát na konzoli, všechny příkazy budeme psát dovnitř programu.

Výstup do terminálu

Máme tu ale jeden problém. Když jsme zadávali příkazy na konzoli, Python nám vždy rovnou vrátil výsledek. Když ale spustíme program, Python nám automaticky žádné výsledky nevrací. Programy totiž často obsahují tisíce příkazů a my nechceme vidět výsledek každého z nich, to bychom se v tom množství výsledků nevyznali. Pokud tedy nějaký výsledek chceme vidět, musíme Pythonu přímo říct, aby ho vypsal do terminálu, ve kterém program spouštíme. K tomu slouží funkce print(). Vybavení touto funkcí už můžeme napsat náš první program.