Sekvenční hodnoty

Díky sekvencím můžeme do jedné proměnné uložít více hodnot najednou.

Seznamy

Ty vůbec nejpoužívanější sekvence jsou ovšem seznamy. Do nich lze uložit jakékoliv množství hodnot jakéhokoliv typu. Dokonce můžeme mít seznamy seznamů.

znamky = [2, 3, 4, 1, 1]
teploty = [13.4, 13.5, 12.8, 11.9]
uzivatele = ['mark', 'carl', 'eve', 'ellen']
platby = ['Jan Novák', 12000, True]
body = [[140, 120], [60, 92], [34, 68]]

Přístupy k indexům sekvencí se dají skládat za sebe. Můžeme tak získat například čtvrté písmenko druhého jména v seznamu uzivatele

print(uzivatele[1][3])  # 'l'

nebo první číslo třetího seznamu v proměnné body

print(body[2][0])  # 34