Sekvenční hodnoty

Díky sekvencím můžeme do jedné proměnné uložít více hodnot najednou.

Do této chvíle jsme uměli do nějaké proměnné uložit pouze jednu hodnotu, například číslo nebo řetězec. Počítače ale často potřebují pracovat v mnohem větším objemem dat, než je několik čísel nebo řetězců.

Řetězce

Sekvence nám umožňují do jedné proměnné uložit více hodnot. Hodnoty uvnitř sekvencí sídlí na takzvaných indexech , které se vždy počítají od nuly. To je takový zvláštní programátorský úzus, že se většinou začíná počítat od nuly a ne od jedničky. Má to svoje důvody, které tady ovšem nebudeme rozvádět. Raději si rovnou ukážeme jedna z nejjednodušší sekvencí, a to je řetězec. Díky tomu, že řetězec je sekvence, je možné přistupovat k jednotlivým jeho prvkům, v tomto případě písmenům.

jmeno = 'hubert'
print(jmeno[0])  # 'h'
print(jmeno[4])  # 'r'