Sekvenční hodnoty

Díky sekvencím můžeme do jedné proměnné uložít více hodnot najednou.

Cvičení

1
  1. Uložte do proměnné jmeno svoje celé jméno a nechte vypsat jeho třetí, pátý a sedmý znak. Vyzkoušejte, co se stane, když budete chtít znak na pozici, která překračuje délku řetězce.
2

Seznamy

zavařovačka
  1. Vytvořte nějaký seznam celých čísel, například počty diváků na několika po sobě jdoucích představeních.
  2. Vytvořte nějaký seznam desetinných čísel, například zaplněnost divadla v několika po sobě jdoucích představeních.
  3. Vytvořte nějaký seznam řetězců, například seznam názvů několika divadelních představení, která divadlo hraje. Uložte tento seznam do proměnné hry. Uložte do nějaké proměnné druhou položku tohoto seznamu.
  4. Do proměnné hodnoceni uložte seznam hodnocení, které obdržela divadelní hra "Plyšáci na útěku" v různých recenzních časopisech. Hodnocení je vždy dvouprvkový seznam obsahující název recenzního časopisu jako řetězec a samotné hodnocení jako číslo mezi 1 až 10.

Bonusy

3

Ověřování hesla se někdy dělá tak, že se vás systém ptá pouze na některé jeho znaky. Napište program, který má uloženo heslo, které musí uživatel zadat. Pak se jej postupně zeptejte například na druhý, pátý a sedmý znak hesla. Propusťte uživatele pouze tehdy, zadá-li všechny tyto znaky správně.