Problém spolubydlení

Řešení naší úvodní úlohy rozpočítání útraty napsané v jazyce Python.

Možná se to nezdá, ale těch několika lekcích, kterými jste prošli, jste již vybavení téměř všemi nezbytnými technickými dovednostmi k tomu, abyste dokázali naprogramovat řešení našeho problému se spolubydlením ze začátku kurzu. Pravda, po takto krátkém kurzu ještě nemáte dost zkušeností na to, abyste si na výsledný program troufli sami. Když jej ale uvidíte už napsaný, začnete poznávat téměř všechny věci, které jsou v programu použity - proměnné, podmínky, seznamy, cykly a další.

Řešení

Připomeňme si tabulku výdajů, kterou jsme viděli na začátku kurzu.

Jméno Věc Částka
Petr Prací prášek 240 kč
Ondra Savo 80 kč
Pavla Toaleťák 65 kč
Zuzka Mýdlo 50 kč
Pavla Závěs do koupelny 350 kč
Libor Pivka na kolaudačku 124 kč
Petr Pytle na odpadky 75 kč
Míša Utěrky na nádobí 130 kč
Ondra Toaleťák 120 kč
Míša Pečící papír 30 kč
Zuzka Savo 80 kč
Petr Tapeta na záchod 315 kč
Ondra Toaleťák 64 kč

Popis řešení v lidské řeči by mohl vypadat například takto:

 • Spočítej kolik každý člen utratil celkem,
 • spočítej průměrnou útratu na jednoho člena,
 • spočítej rozdíly jednotlivých členů proti průměru,
 • všechny peníze těch, kteří zaplatili podprůměr, dej do banku,
 • bank rozděl mezi ty, kteří zaplatili nad průměr.

Python program

Jelikož už umíme v Pythonu reprezentovat data pomocí seznamů, můžeme výše uvedenou tabulku zapsat jako seznam seznamů takto:

vydaje = [
  ['Petr', 'Prací prášek', 240],
  ['Ondra', 'Savo', 80],
  ['Pavla', 'Toaleťák', 65],
  ['Zuzka', 'Mýdlo', 50],
  ['Pavla', 'Závěs do koupelny', 350],
  ['Libor', 'Pivka na kolaudačku', 124],
  ['Petr', 'Pytle na odpadky', 75],
  ['Míša', 'Utěrky na nádobí', 130],
  ['Ondra', 'Toaleťák', 120],
  ['Míša', 'Pečící papír', 30],
  ['Zuzka', 'Savo', 80],
  ['Petr', 'Tapeta na záchod', 315],
  ['Ondra', 'Toaleťák', 64]
]

Druhý krok je přeložit lidský popis řešení do Python kódu. Takový program by mohl vypadat například takto:

import statistics

seznam_jmen = []
utraty = []

for vydaj in vydaje:
  jmeno = vydaj[0]
  utrata = vydaj[2]

  if jmeno in seznam_jmen:
    index = seznam_jmen.index(jmeno)
    utraty[index] += utrata
  else:
    seznam_jmen.append(jmeno)
    utraty.append(utrata)

prumernaUtrata = statistics.mean(utraty)

for jmeno in seznam_jmen:
  index = seznam_jmen.index(jmeno)
  vyrovnani = round(utraty[index] - prumernaUtrata)

  if vyrovnani > 0:
    print(jmeno + ' dostane\t' + str(vyrovnani))
  else:
    print(jmeno + ' má dáti\t' + str(-vyrovnani))

Seznamy v proměnných seznam_jmen a utraty představují tabulku celkových útrat pro každého jednoho člověka.