Funkce a moduly

Ukážeme si, jak používat funkce a importovat moduly, abychom nemuseli všechno v Pythonu psát od píky.

S čísly a řetězci jsme zatím byli schopní pracovat pouze pomocí aritmetických operátorů. To nám ale brzy nebude stačit a budeme potřebovat složitější operace, kterým říkáme funkce.

Funkce

Funkce je nějaký komplikovanější výpočet nebo malý program zabalený do jakési krabičky. Této krabičce dáme nějaké jméno, abychom jej mohli používat na různých místech v našem programu. Funkci si můžeme představit jako topinkovač. Topinkovač pro nás dělá nějakou užitečnou činnost (opéká topinky), která by byla otravná a zdlouhavá, kdybychom ji chtěli dělat sami, například smažit topinky na oleji na pánvičce. Každá funkce má svoje jméno a obvykle má nějaký vstup (čerstvý chleba) a výstup (opečená topinka). Funkci spustíme tak, že ji takzvaně zavoláme.

Dobrým příkladem v jazyce Python je funkce round(), která pro nás dělá zaokrouhlování. Můžeme tedy psát

>>> round(3.141592)
3

Tomuto zápisu se říká volání funkce. Funkce se vždy volá tak, že napíšeme její jméno a do kulatých závorek za něj její vstupy (odborně se vstupům říká argumenty). V našem případě funkci předáváme jeden argument (vstup), číslo 3.141592. Když funkci zavoláme s nějakým argumentem, funkce takzvaně vrátí výsledek.

Kromě funkce round() Python obsahuje mnoho dalších užitečných funkcí a mnoho z nich uvidíme v pozdějších částech tohoto kurzu. Nyní můžeme kromě funkce round() zmínit například funkci len(), která vrací počet znaků uvnitř nějakého řetězce. Například:

>>> jmeno = 'Theodor Holohlávek'
>>> len(jmeno)
18