Cykly

Naučíme naše programy provádět opakovaně nějakou činnost.

Počítače a programování byly vymyšleny především proto, aby ušetřili lidem nudnou a repetitivní práci. Proto chceme umět počítači říct, že má nějakou činnost opakovat mnohokrát po sobě. K tomu nám v programování slouží takzvané cykly.

Cyklus FOR

Jeden z nejpoužívanějších cyklů v téměř všech programovacích jazycích ja takzvaný cyklus FOR. Tento cyklus umí projít jakýkoliv zadaný seznam prvek po prvku a pro každý prvek vykonat určitý blok kódu. Představme si například, že máme seznam známek z písemek nějakého studenta a chceme tyto známky vypsat na obrazovku, každou na nový řádek. K tomu nám stačí takovýto kousek kódu.

znamky = [1, 3, 2, 1, 1, 2]
for z in znamky:
  print(z)

V tomto konkrétním případě tedy náš cyklus prochází seznam známek jednu po druhé. Známka, která je právě zpracovávána, je uložena v proměnné z. Jméno této proměnné jsme si zvolili tak, aby bylo čitelné, co je v proměnné uloženo, tedy z jako známka.

Podobně jako v případě podmínek můžeme cyklu FOR předat celý blok příkazů najednou. Mějme například seznam jmen, kdy za každé jméno chceme přidat konec e-mailové adresy.

jmena = ['petr', 'pavel', 'jitka', 'jana']
for jmeno in jmena:
  mail = jmeno + '@gmail.com'
  print(mail)

Takto vytiskneme na obrazovku maily jednotlivých lidí, každý na jeden řádek.

Jak už bylo napsáno výše, cyklus může obsahovat libovolný blok příkazů, takže se můžeme opravdu rozparádit a vložit do bloku v cyklu FOR třeba podmínku.

znamky = [1, 3, 2, 1, 1, 2]

pocet_jednicek = 0
for z in znamky:
  if z == 1:
    pocet_jednicek = pocet_jednicek + 1

print("Počet jedniček:", pocet_jednicek)

Tímto jsme vlastně vysvětlili to hlavní a zásadní co o cyklu FOR zatím potřebujeme vědět. Možná se to na první pohled nezdá, ale přidáním cyklu do našeho programátorského arzenálu jsme otevřeli pandořinu skříňku plnou možností, co v našich programech můžeme dělat. Taky jsme ale otevřeli bránu do samotného pekla, neboť už díky cyklům dokážeme řešit mnohem složitější a komplikovanější problémy, na které ale bude často potřeba pořádně roztočit mozkové závity.

Ukažme si například jak se pomocí cyklu spočítá součet všech čísel v seznamu.

soucet = 0
for cislo in cisla:
  soucet = soucet + cislo

Ne, že bychom zrovna tento cyklus nutně potřebovali. Python obsahuje funkci sum(), která umí dělat přesně toto. Tento příklad ale spíše ukázat, že s cykly můžeme dělat spoustu zajímavých věci.