Specifikace cesty a vyhledávání

Jak specifikovat více souborů naráz a jak soubory vyhledávat

Nyní si ukážeme první podstatné zrychlení a zjednodušení práce při použití příkazové řádky.

Specifikace cesty

Pro další ukázku si vytvoříme nový pracovní adresář soubory a v něm několik prázdných souborů:

$ mkdir soubory
$ cd soubory
$ touch data1.csv data1.json dataA.csv dataA.json moje_data.txt

Vytvořili jsme si soubory různých přípon. Pokud chceme nyní vylistovat pouze soubory s příponou csv, můžeme to udělat pomocí:

$ ls *.csv

Hvězdičku jsme použili jako zástupný znak, který vyjadřuje libovolnou posloupnost znaků (0-N). Další příklady specifikace souborů:

$ ls data1*
$ ls *data*

Další speciální symbol je otazník ?. Ten specifikuje přesně jeden zástupný znak. Vytvořme si v pracovním adresáři další testovací soubory:

$ touch data10.csv data100.csv dataAAA.csv dataBBB.csv

Pomocí následujícího příkazu vylistujeme pouze ty soubory, které mají mezi názvem data a příponou přesně jeden znak:

$ ls data?.*
data1.csv  data1.json  dataA.csv  dataA.json

Tento způsob nahrazování znaků v názvech souborů a adresářů se nazývá glob.

Cvičení

1

V ukázce jsme používali pouze příkaz ls. Specifikaci cesty pomocí zástupných znaků však můžete použít pro libovolné příkazy, které očekávají jako své parametry názvy souborů.

  1. Vytvořte si v aktuálním pracovním adresáři podadresáře csv a json
  2. Přesuňte všechny soubory s příponou csv do adresáře csv - udělejte to pouze jedním příkazem pomocí nahrazení různých částí názvů souborů pomocí globu.
  3. Stejný postup aplikujte pro soubory json.