Specifikace cesty

Jak specifikovat více souborů naráz a jak soubory vyhledávat

Nyní si ukážeme první podstatné zrychlení a zjednodušení práce při použití příkazové řádky.

Specifikace cesty

Pro další ukázku si vytvoříme nový pracovní adresář soubory a v něm několik prázdných souborů:

$ mkdir soubory
$ cd soubory
$ touch data1.csv data1.json dataA.csv dataA.json moje_data.txt

Vytvořili jsme si soubory různých přípon. Pokud chceme nyní vylistovat pouze soubory s příponou csv, můžeme to udělat pomocí:

$ ls *.csv

Hvězdičku jsme použili jako zástupný znak, který vyjadřuje libovolnou posloupnost znaků (0-N). Další příklady specifikace souborů:

ls data1*
ls *data*

Další speciální symbol je otazník ?. Ten specifikuje přesně jeden zástupný znak. Vytvořme si v pracovním adresáři další testovací soubory:

$ touch data10.csv data100.csv dataAAA.csv dataBBB.csv

Pomocí následujícího příkazu vylistujeme pouze ty soubory, které mají mezi názvem data a příponou přesně jeden znak:

$ ls data?.*
data1.csv  data1.json  dataA.csv  dataA.json

Tento způsob nahrazování znaků v názvech souborů a adresářů se nazývá glob.

Cvičení

1

V ukázce jsme používali pouze příkaz ls. Specifikaci cesty pomocí zástupných znaků však můžete použít pro libovolné příkazy, které očekávají jako své parametry názvy souborů.

  1. Vytvořte si v aktuálním pracovním adresáři podadresáře csv a json
  2. Přesuňte všechny soubory s příponou csv do adresáře csv - udělejte to pouze jedním příkazem pomocí nahrazení různých částí názvů souborů pomocí globu.
  3. Stejný postup aplikujte pro soubory json.

Vyhledávání souborů

V další kapitole si ukážeme řešení situací, pro které by nám jednoduché použití hvězdiček a otazníků v shellu už nestačilo.

Pokud budeme potřebovat specifikovat soubory, které se nachází jinde než v aktuálním pracovním adresáři, např. ve složitější adresářové struktuře, můžeme použít program find. Tento program nám vyhledá soubory podle našeho zadání a vypíše nám jejich absolutní cesty na terminál.

$ find <kde vyhledávám> <co hledám>

Základní dva parametry, které příkaz find akceptuje je:

  1. Adresář, kde chceme vyhledávat - pokud tento parametr vynecháme, vyhledává se v aktuálním pracovním adresáři
  2. Co hledáme - tady je to trochu složitější, protože zdaleka nemusíme vyhledávat pouze podle názvu souboru. Pokud chceme vyhledávat podle názvu, použijeme parametr -name následovaný již známým způsobem cesty specifikovaným pomocí hvězdiček a otazníků. Tento výraz ale musí být v jednoduchých nebo dvojitých uvozovkách! Pro jednoduchost si ukážeme vyhledávání pouze podle názvu, ale dodám jen, že je možné vyhledávat soubory například i podle stáří nebo velikosti.

Abychom si vše prakticky ukázali, budeme muset mírně odbočit do jiné části.

Stažení a rozbalení pracovních dat

Pro stažení souboru, který je uložen někde na webu, můžeme v prostředí příkazové řádky použít program wget.

$ wget https://kodim.cz/kurzy/uvod-do-linuxu/prikazova-radka/specifikace-cesty/assets/data.zip

Následně si soubor s příponou .zip rozbalíme. Použijeme k tomu program unzip.

$ unzip data.zip

Příklady použití příkazu find

$ find -name '*.json'
$ find -name 'Q1*'
$ find -name '*CZ*'
$ find -name '*CZ*' -or -name '*SK*'