React 2

Navazující kurz Reactu pro všechny, kteřá už znají základy

React 2

Doporučené postupy

Často používané postupy a techniky při programování v Reactu

1

Opakování

Zopakujeme si znalosti Reactu z předchozích kurzů

2

Práce se stavovými hodnotami

Půjdeme víc do hloubky ohledně reprezentace stavu v komponentách pomocí různých typů hodnot

Lekce zamčena
3

Životní cyklus komponenty

Rozebereme kdy přesně se komponenta renderuje a proč

Lekce zamčena
4

State lifting

Naučíme se techniku přesouvání stavu nahoru ve stromě komponent

Lekce zamčena
5

Správa stavu

Ukážeme si knihovny pro pokročilou správu stavu

Lekce zamčena
6

Interakce s DOMem

Zjistíme jak se v Reactu dá dostat k DOMu a kdy se to hodí

Lekce zamčena

Práce s knihovnami

Představní běžně používaných knihoven pro framework React

-1

react-query

Chyba ve formátu lekce

-1

styled-components

Chyba ve formátu lekce

-1

formulare

Chyba ve formátu lekce

-1

ui-knihovny

Chyba ve formátu lekce

-1

eslint

Chyba ve formátu lekce

-1

projekt

Chyba ve formátu lekce