React 2

Navazující kurz Reactu pro všechny, kteřá už znají základy

React 2

Doporučené postupy

Často používané postupy a techniky při programování v Reactu

1

Opakování

Zopakujeme si znalosti Reactu z předchozích kurzů

2

Práce se stavovými hodnotami

Půjdeme víc do hloubky ohledně reprezentace stavu v komponentách pomocí různých typů hodnot

Lekce zamčena
3

Životní cyklus komponenty

Rozebereme kdy přesně se komponenta renderuje a proč

Lekce zamčena
4

Zastaralé hodnoty

Nahlédneme pod pokličku principům, kvůli kterýn naše React komponenty často fungují podivně a nečekaně.

Lekce zamčena
5

State lifting

Naučíme se techniku přesouvání stavu nahoru ve stromě komponent

Lekce zamčena
6

Správa stavu

Ukážeme si knihovny pro pokročilou správu stavu

Lekce zamčena
7

Interakce s DOMem

Ukážeme si jak se v Reactu dá přistupovat k DOMu a v jakým případech to je užitečné

Lekce zamčena

Práce s knihovnami

Představní běžně používaných knihoven pro framework React

1

Formuláře

Naučíme se zpracovávat a validovat formuláře s pomocí oblíbené knihovny Formik.

Lekce zamčena
2

UI knihovny

Ukážeme si kompozici komponent a práci s UI knihovnami.

Lekce zamčena
3

Webpack a ESLint

Hlouběji se seznámíme s nastavením Webpacku a lintováním kódu

Lekce zamčena

Další témata

Další možná témata, který se v kurzu můžeme věnovat.

-1

react-query

Chyba ve formátu lekce

-1

styled-components

Chyba ve formátu lekce

-1

projekt

Chyba ve formátu lekce