Python a Power BI

Kurz o využití Pythonu v prostředí Power BI

Zdroje

Power BI obsahuje samostatnou komponentu Power Query, která slouží pro zpracování dat. Prvním krokem je jejich načtení a získání. Power BI podporuje řadu různých zdrojů:

  • soubory (např. ve formátu CSV, XML nebo JSON),
  • databáze,
  • služby Power Platform a cloudové služby Azure,
  • on-line služby (např. Sharepoint, Dynamics 365, Google Analytics, GitHub, Twilio a řada dalších),
  • ostatní (např. webové stránky či skripty v jazycích Python a R).

Nahrání dat z CSV souboru

Začněme tím, že si zkusíme do Power BI nahrát soubor sales_actual.csv, který zobrazuje data o uzavřených kontraktech fiktivní firmy. U každého kontraktu vidíme datum uzavření, název zákazníka, stát, ve kterém sídlí, hodnotu kontraktu a odpovědného obchodníka.

Soubor nejprve uložíme na disk, poté v menu Get Data vybereme Text/CSV a najdeme soubor sales_actual.csv. Následně klikneme na tlačítko Load.

Notebook

Zkusme si hned vytvořit vizualizaci, aniž bychom data nějak upravovali. Můžeme například vytvořit graf hodnoty uzavřených kontraktů po jednotlivých měsících. K zobrazení dat stačí přetáhnout soupec contract_value do sloupce Values a sloupec Date do pole Axis.

Všimněte si dvou ikonek:

  • Ikonka sumy u sloupce contract_value značí, že sloupec je číselná hodnota a přetáhneme-li ho do pole Values, automaticky dojde k součtu hodnot.
  • Ikonka kalendáře u sloupce Date znamená, že byl sloupec identifikován jako sloupec obsahující datum. Automaticky je u něj vytvořena hierarchie s úrovněmi Rok -> Čtvrtletí -> Měsíc -> Den.
Notebook

Jedním ze základních úkonů v Business Intelligence a v datové analýze obecně je přesun mezi úrovněmi detailu. Začneme tedy na nejvyšší úrovni a postupně se přesunujeme na vyšší úroveň detailu. Můžeme si vybrat přesun na vyšší detail pro jeden prvek (např. pro jedno čtvrtletí) nebo pro všechny. K tomu slouží ikony jedné a dvou šipek vpravo nahoře u grafu.

Notebook

U tržeb často sledujeme kumulativní součet, který sleduje nárůst tržeb firmy v průběhu jednoho roku. K tomu můžeme využít tzv. Quick Measure, které umožňují přidat nové sloupce s výpočty. Můžeme přidat výpočet typu Running Total, což je anglický ekvivalent pro kumulativní součet. Pro vytvoření klikneme na ikonu tří teček u názvu tabulky a vybereme New Quick Measure.

Notebook

Kumulativní součty musíme vytvářet pro konkrétní prvky hiearchie. Nejčastěji sledujeme tržby po měsících, vybereme tedy pole date - Month.

Notebook

Tím získáme graf kumulativního součtu tržeb za jednotlivé dny.

Graf je dále vhodné vylepšit přidáním popisků os a titulku. Obojí lze provést v menu Format visual.

Notebook