Python a Power BI

Kurz o využití Pythonu v prostředí Power BI

Python a Power BI

Před začátkem práce je vhodné zkontrolovat nastavení Power BI a propojení s jazykem Python.

Nastavení

Power BI obvykle zvládne najít instalaci Pythonu. Před začátkem práce je ale dobré si nastavení zkontrolovat. Otevřeme si menu File -> Options and Settings -> Options a v dialogovém okně zvolíme Python Scripting. V menu Detected Python home directories je přehled instalací Pythonu, které byly Power BI detekovány.

Notebook

Pokud není požadovaná instalace na výběr, můžeme zvolit možnost Other a zadat adresář s požadovanou instalací ručně.

Notebook

Příklady užití

Přestože má Power BI k dispozici nástroj Power Query, v řadě případů může být vhodné využít skripty v jazyce Python. Typické příklady využití jsou následující:

  • Máme k dispozici již hotový program nebo skript na zpracování dat a chceme výsledky zobrazit v prostředí Power BI.
  • Operace, kterou chceme provést, je v prostředí Power BI příliš komplikovaná (nebo nemožná), zatímco v modulu pandas jednoduchá.
  • Distribuce modelů a reportů uživatelům bez hlubších technických znalostí.