Python a Power BI

Kurz o využití Pythonu v prostředí Power BI

Cvičení

1

Legenda

to dáš

Zatím jsme si ukázali pouze jeden typ vizualizace. I sloupcový graf má jednu možnost navíc - přidání legendy. Zkus přidat legendu k vytvořenému sloupcovému grafu, aby z grafu byla patrná hodnota kontraktů uzavřená v jednotlivých zemích.

V některých případech chceme, aby byly z grafu u přímo čitelné jednotlivé hodnoty. To lze řídit pomocí voleb Data labels a Total labels v menu Format your visual. Zkus si pomocí něj zobrazit částky za jednotlivé obchodníky a celkové částky.

2

Donut

zapni hlavu

Přidej do reportu Donut chart, který zobrazí hodnotu kontraktů uzavřených jednotlivými obchodníky. Aby bylo jasné, ve kterých zemích je úspěšný který obchodník, použij pole Detail.. Zkus různá nastavení ve skupině Detail labels, aby v popiskách detailů byl vidět stát a objem kontraktů (v procentech nebo absolutních hodnotách, případně v obojím).

Poté zkus přepnout na Pie chart. Protože jsou si oba grafy podobné, změní se pouze vizuální podoba grafu a jeho nastavení není nutné měnit.

3

Funnel

to dáš

Vyzkoušej graf typu funnel k porovnání výkonu jednotlivých obchodníků.

Tento graf se v sales používá spíše pro vizualizaci sales pipeline - tj. zobrazuje, které obchodní případy jsou v jakých fázích. Různé fáze mohou být např. prospect, analysis, negotiation, won. Obecně platí, že čím méně je pokročilá fáze obchodního případu, tím větší objem potenciálních kontraktů v dané fázi je (protože ne každý obchodní případ vyjde).

Bonusové cvičení

4

Barvy

zapni hlavu

Power BI volí barvy z definovaného barevného schématu. Ne vždy nám takové barvy musí vyhovovat. Zkus nejprve upravit individuální barvu obchodníka Jones Leon u sloupcového grafu s legendou. Možnost to udělat najdeš v menu Format your visual, volba Columns. Barvu můžeš vybrat z barev aktuálního barevného schématu, případně můžeš nastavit libovolnou jinou (např. zelenou).

Chceme-li upravit barvy u všech vizualizací, je vhodnější změnit barevné schéma. Na kartě View je možnost přepnutí schématu na jiné. Zkus přepnout schéma na jiné, např. na Executive, a porovnej ho s výchozím. Schéma lze upravit pomocí volby Customize current theme, kterým lze měnit výběr barev. Další možností je stažení nového schématu z galerie (volba Theme galery). V galerii najdeš vždy příklad reportu s daným schématem a možnost stažení. Schéma je soubor ve formátu JSON, které uložit jako běžný soubor na disk počítače. Zkus si nějaké schéma uložit a následně načíst pomocí volby Browse for themes.