Python pro Power BI

Materiály k půldennímu workshopu Python pro Power BI.

Python pro Power BI

Python pro Power BI

Kurz o využití Pythonu v prostředí Power BI

1

Python a Power BI

Kurz o využití Pythonu v prostředí Power BI

2

Transformace

Ukážeme si, jak při načítání a transformacích využít Python

3

Vizualizace

Jaké zdroje dat umí Power BI načíst a jak při načítání a transformacích využít Python