Mongo DB

Práce s databází Mongo DB

Cvičení

1
  • Z předem připravené kolekce goodreads, která obsahuje knihy a jejich hodnocení na webu Goodreads.com, načti první dostupný dokument pomocí funkce find_one().
  • Najdi knihu, jejíž ISBN (isbn) je 038551641X.
  • Napiš dotaz na knihy, jejichž autorem (authors) je spisovatel "Robert Graves". Načti všechny knihy dle daného dotazu a vypiš informace o nich na obrazovku.
  • U knih, které napsal Robert Graves, vypiš pouze název a hodnocení (average_rating).
  • Vypiš informace o všech knihách, které získaly více než 2 milion hodnocení (ratings_count). Kolik takových knih je?
  • Vypiš informace o všech knihách, které alespoň 40 000 textových hodnocení (text_reviews_count) a současně mají průměrné hodnocení větší než 4.
  • Vypiš informace o všech knihách, jejímiž autory jsou Jared Diamond nebo Joseph A. Tainter (zde využij operátor in).

Všimni si, v jakém formátu je zadané datum vydání (publication_date). Jde o americký formát, který má ze záhadných důvodů na prvním místě měsíc a na druhém den.