Python pro databáze

Materiály ke kurzu Python pro databáze

Python pro databáze

Python pro NoSQL databáze

Python pro NoSQL databáze

1

Instalace

Instalace modulů, které jsou pro kurz potřeba

2

Mongo DB

Práce s databází Mongo DB

3

Vkládání a mazání dat

Vkládání a mazání dat v Mongo DB

4

Úprava dat

Úprava existujících dat v Mongo DB

5

Agregace

Agregace dat v Mongo DB