Dědičnost

V objektově orientovaném programování existuje důležitý pojem, kterým je dědičnost. Podíváme se, jak funguje.

Dědičnost

Třídy mají jednu zajímavou vlastnost - mohou od sebe dědit. Uvažujme třeba, že bychom chtěli vytvořit novou třídu Manazer, která reprezentuje zaměstnance, který má nějaké podřízené. U manažera bychom rádi evidovali počet jeho podřízených. Jinak se samozřejmě manažer od ostatních nijak neliší - má jméno, název pozice i nárok na dovolenou.

Ideální by tedy bylo mít kopii třídy Zamestnanec, která bude mít nový atribut pocet_podrizenych (seznam jeho podřízených). Samozřejmě bychom mohli kód třídy Zamestnanec zkopírovat a upravit, ale díky dědičnosti to můžeme udělat i lépe. Můžeme novou třídu Manazer postavit na základě třídy Zamestnanec. Třída Manazer tak zdědí od třídy Zamestnanec všechny atributy a metody, a my jen přidáme nebo upravíme, co potřebujeme.

Napíšeme tedy novou funkci __init__, protože potřebujeme vytvořit atribut pocet_podrizenych.

class Manazer(Zamestnanec):
  def __init__(self, jmeno, pozice, pocet_podrizenych):
    self.jmeno = jmeno
    self.pozice = pozice
    self.pocet_podrizenych = pocet_podrizenych
    self.pocet_dni_dovolene = 25

Zkusíme si nyní vytvořit objekt, který bude reprezentovat manažera. U objektu vyzkoušíme, zda u ní funguje metoda __str__. Tuto metodu jsme pro třídu Manazer neprogramovali, měla by být zděděná od třídy Zamestnanec.

boss = Manazer("Marian Přísný", "vedoucí konstrukčního oddělení")
print(boss)

Zatím vše funguje, přesto můžeme náš kód ještě vylepšit. Ve funkci __init__ musíme poněkud nešikovně opisovat tři řádky, které nastavují hodnoty atributů. Přitom ty stejné řádky už jsou v třídě Zamestnanec. Mohli bychom nějak existující kód z třídy Zamestnanec upravit?

Ve skutečnosti ano. Využijeme k tomu speciální funkci super(), kterou se odvoláme na mateřskou třídu aktuální třídy. Následně můžeme použít tečku a zavolat funkci __init__. Tím tedy voláme funkci __init()__ mateřské třídy Zamestnanec.

class Manazer(Zamestnanec):
  def __init__(self, jmeno, pozice, pocet_podrizenych):
    super().__init__(jmeno, pozice)
    self.pocet_podrizenych = pocet_podrizenych

Pojďme ještě upravit výpis informace pomocí metody __str__. U třídy Manazer budeme chtít do výpisu přidat informaci o tom, kolik má manažer podřízených. Opět můžeme pomocí funkce super() zavolat metodu __str__ z mateřské třídy Zamestnanec a připojit k ní větu o počtu podřízených.

class Manazer(Zamestnanec):
  def __init__(self, jmeno, pozice, pocet_podrizenych):
    super().__init__(jmeno, pozice)
    self.pocet_podrizenych = pocet_podrizenych

  def __str__(self):
    return super().__str__() + f" Má {self.pocet_podrizenych} podřízených."

Vyzkoušíme znovu dvojici příkazů, kterou jsme zkoušeli předtím.

boss = Manazer("Marian Přísný", "vedoucí konstrukčního oddělení", 5)
print(boss)

Výsledkem je text:

Marian Přísný pracuje na pozici vedoucí konstrukčního oddělení. Má 5 podřízených.

class Zamestnanec:
  def __init__(self, jmeno, pozice):
    self.jmeno = jmeno
    self.pozice = pozice
    self.dovolena = 160

  def __str__(self):
    return f"{self.jmeno} a pracuje na pozici {self.pozice}"

  def cerpej_dovolenou(self, pocet_hodin):
    if self.dovolena >= pocet_hodin:
      self.dovolena -= pocet_hodin
      return "Užij si to."
    else:
      return f"Máš nárok je na {self.dovolena} hodin."


class Manazer(Zamestnanec):
  def __init__(self, jmeno, pozice, pocet_podrizenych):
    super().__init__(jmeno, pozice)
    self.pocet_podrizenych = pocet_podrizenych

  def __str__(self):
    text = super().__str__()
    text = text + f" Počet podřízených: {self.pocet_podrizenych}"
    return text


frantisek = Zamestnanec("František Novák", "konstruktér")
klara = Zamestnanec("Klára Nová", "konstruktérka")
marian = Manazer("Marian Přísný", "vedoucí", 2)

print(marian)

Cvičení: Dědičnost

1

Naše firma se rozhodla zaměstnávat i pracovníky na částečné úvazky, pro které bude vytvořena zvláštní třída. Vytvoř novou třídu Brigadnik, která bude dědit od třídy Zamestnanec a bude mít navíc atribut uvazek, který reprezentuje velikost úvazku oproti plnému. Přidej informaci o úvazku k výpisu informací do funkce __str__.

2

Balík

zapni hlavu

Pokračuj ve své práci pro zásilkovou společnost. Společnost nově doručuje i cenné balíky, které mají zadanou určitou hodnotu.

 • Vytvoř třídu CennyBalik, která dědí od třídy Balik. CennyBalik má navíc atribut hodnota, ostatní atributy dědí od třídy Balik.
 • Atribut hodnota nastav pomocí funkce __init__. Ostatní parametry předej funkci __init__ třídy Balik.
 • Vytvoř si alespoň jeden objekt a zkus volání jeho funkcí.