Objektově orientované programování v Pythonu

Kurz objektově orientovaného programování v jazyce Python

Objektově orientované programování v Pythonu

Objektově orientované programování v Pythonu

Popis objektově orientovaného programování v jazyce Python

1

Třídy a objekty

Třídy a objekty jsou způsob, jak strukturovat program. Tato kapitola nás uvede do světa objektově orientovaného programování.

2

Dědičnost

V objektově orientovaném programování existuje důležitý pojem, kterým je dědičnost. Podíváme se, jak funguje.