První programy

Místo psaní příkazů do konzole se naučíme psát opravdové programy. Taky si ukážeme, jak číst data z příkazové řádky.

Konzole jazyka Python už nám pomalu přestává stačit na větší a komplikovanější problémy. Potřebovali bychom místo jednoho příkazu spustit příkazů více po sobě a také být schopni si takovou sekvenci příkazů uložit, abychom ji mohli spouštět vícekrát pro různá data. Začneme tedy psát první programy.

Programy

Mějme následující zadání. Spočítejte průměrnou denní teplotu naměřenou za daný týden podle následující tabulky a najděte den, ve který byla teplota nejblíže průměru.

mereni = [
  ['po', 17.3],
  ['út', 16.8],
  ['st', 15.1],
  ['čt', 13.2],
  ['pá', 14.0],
  ['so', 13.9],
  ['ne', 15.8]
]

Abychom se dostali k výsledku, budeme s touto tabulkou potřebovat provést několik operací a místo toho, abychom je zadávali do Python konzole jednu po druhé, napíšeme si příkazy jednoduše za sebe do obyčejného textového souboru s příponou .py. Pojmenujme jej například teplota.py.

mereni = [
  ['po', 17.3],
  ['út', 16.8],
  ['st', 15.1],
  ['čt', 13.2],
  ['pá', 14.0],
  ['so', 13.9],
  ['ne', 15.8]
]
teploty = [radek[1] for radek in mereni]
prumer = sum(teploty)/len(teploty)
rozdily = [abs(t - prumer) for t in teploty]
min_rozdil = min(rozdily)
index = rozdily.index(min_rozdil)

Pokud chceme takovýto program spustit, musíme nejdříve náš terminál nasměrovat na složku, ve které máme uložen náš soubor teploty.py. Poté napíšeme do terminálu, pozor, nikoliv do Python konzole , následující příkaz.

python teploty.py

V případě MacOS nezapomeneme upřesnit Python verze 3

python3 teploty.py

Náš program se sice spustí, ale nevypíše žádný výsledek. To je proto, že když spouštíme programy, Python žádné výsledky sám od sebe nevypisuje. Musíme to provést sami pomocí funkce print(). Na konec našeho programu tedy přidáme řádek

print(index)

Pokud náš program spustíme znovu, vypíše nám index, na kterém se nachází den s teplotou nejblíže k průměru.

Možná bychom ale chtěli, aby program místo indexu vypsal spíše název dne v týdnu. To zařídíme tak, že poslední řádek změníme na

print(mereni[index][0])

Ještě hezčí bude, pokud uživateli sdělíme výsledek nějak přívětivě, například takto:

print('Den s teplotou nejblíž průměru je ' + str(mereni[index][0]))

Cvičení: Programy

1

Jméno a město

pohodička

Napište program, který na obrazovku vypíše vaše jméno a na nový řádek město, ze kterého pocházíte.

2

Na první lekci jsme dělali cvičení na výpočet výplaty pomocí proměnných. Udělejte toto cvičení znova, ale tentokrát jako program. Nejdříve uložte nezbytné hodnoty do proměnných, spočítejte výplatu a pak ji pomocí funkce print() vypište na obrazovku.

3

Minule jsme dělali cvičení na zpracování teplot. Udělejte toto cvičení znovu, tentokrát jako program, který všechny požadované informace vypíše hezky přehledně na obrazovku.