Web scraping

Naučíte se jak ve vašich Python programech vytáhnout data z webových stránek.

Mnoho webových stránek na internetu obsahuje velmi zajímavá a užitečná data. Takových dat můžu být velký objem a mohou být rozházená po různých stránkách pod mnoha odkazy a není v našich silách je ručně ze stránek vykopírovat. Příkladem budiž například historická data o naměřených teplotách ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu. Tato data jsou dostupná pouze skrze tabulky vložené přímo do webových stránek. Pokud chceme takovéto množství dat ze stránek dostat do našeho programu, musíme použít takzvaný web scraping.

HTML

Web scraping je technika pomocí které můžeme strojově číst obsah webových stránek na internetu. Webové stránky často vypadají velmi komplikovaně a sofistikovaně, ale nakonec jsou to pouhopouhé textové soubory psané ve speciálním jazyce zvaném HTML (HyperText Markup Language). Naštěstí pro nás není HTML jazyk programovací, nýbrž takzvaně značkovací. Není tedy zdaleka tak složitý jako například jazyk Python. Jazyk HTML má relativně jednoduchou strukturu a ani pro úplného začátečníka není těžké se v něm zorientovat. Pomocí HTML tvůrci webů definují samotný obsah stránek, tedy texty, obrázky, odkazy apod. Samotný vzhled stránky (barvičky, styl písma, rozmístění prvků na stránce apod.) se vytváří v jazyce zvaném CSS, který ale v tuto chvíli můžeme nechat být, neboť z hlediska zpracování dat nás vzhled stránek nezajímá.

HTML značky (tagy)

V následující ukázce vidíte HTML kód celé webové stránky tak, jak by si ji stáhl prohlížeč odněkud ze server.

<html>
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Ukázka</title>
</head>
<body>
 <h1>Nadpis první úrovně</h1>
 <p>
  Text nějakého odstavce, který obsahuje
  <em>zvýrazněný text</em> a také <strong>
  důležitý text.</strong>
 </p>

 <h2>Nadpis druhé úrovně</h2>
 <div class="sekce1">
  <p>
   Druhý odstavec je v takzvaném divu, což je
   značka, která nemá sama o sobě žádný význam.
   Také zde máme
   <a href=&quothttp;://www.czechitas.cz"> odkaz na
   stránky Czechitas</a>.
  </p>

  <ol type="a">
   <li>První položka seznamu</li>
   <li>Druhá položka seznamu</li>
   <li>Třetí položka seznamu</li>
  </ol>
 </div>
</body>
</html>

Stránka se poté v prohlížeči zobrazí nějak takto. Zatím nevypadá příliš vábně, protože není nastylovaná. Styly nás však v této lekci nezajímají, protože pro webscraping nejsou důležité.

Ukázka HTML

Vytvořte si na svém počítači složku ukazka-html a otevřete ji ve Visual Studiu. Vytvořte v této složce soubor ukazka.html a zkopírujte do něj výše uvedený kód a uložte. Poté tento soubor najděte v průzkumníku a dvojklikem by se vám měl otevřít ve vašem oblíbeném prohlížeči. Můžete tak zkontrolovat, že prohlížeč vaši stránku skutečně zobrazí tak, jak je uvedeno na obrázku výše.

V naší první webové stránce jsme viděli takzvané HTML tagsHTML značky. Značky se píší do špičatých závorek a většina značek má otevírací a zavírací část. Například značka em pro zvýraznění textu vypadá takto

HTML značka

Značky mohou mít takzvané atributy, které dále specifikují, co značka bude přesně zobrazovat. Například značka ol představuje seznam položek a má atribut zvaný type, který určuje, jestli se číslování položek děje pomocí písmen nebo čísel.

HTML atribut

Zajímavá a téměř nejpoužívanější je značka div, která sama o sobě nemá žádný vizuální význam. Slouží totiž k členění stránky na menší části. Všimněte si, že naší ukázkové stránka značku div také používá. Navíc u ní najdeme atribut class. Ten se běžně používá k stylování stránky a často podle něj můžeme při webscrapingu odlišit důležité části stránky.

Všech HTML značek je kolem stovky a mnoho z nich má spoustu možných atributů. Rozumět všem těmto značkám je prací webových vývojářů. Nám bude stačit získat nějaké malé povědomí alespoň o pár základních.

Pokud by vás zajímalo, co vše je v HTML možné, přehled všech používaných značek najdete zde (anglicky).

Cvičení

1

Cílem tohoto cvičení je pokusit se vyznat ve zdrojovém kódu jednoduché webové stránky a získat tak povědomí o tom jak funguje jazyk HTML. Postupujte dle následujících kroků.

 1. Stáhněte si následující ZIP soubor, který rozbalte někam na váš počítač. V rozbalené složce dhmo rozklikněte soubor index.html. V prohlížeči by se vám měla otevřít jednoduchá webová stránka pojednávající o škodlivosti jedné velmi zajímavé chemikálie. Stránka nevypadá příliš vábně, protože není napojena na žádné CSS styly, a vidíme tedy jen čistý obsah.
 2. Složku dhmo si otevřete ve Visual Studiu a podívejte se na obsah souboru index.html. Uvidíte spoustu HTML značek. Některé z nich znáte, některé jste v životě neviděli. Nenechte se vylekat tím, že některým částem tohoto souboru vůbec nerozumíte. Zkuste v souboru najít nějaký kousek textu, který vidíte na vaší otevřené webové stránce a tím se trochu zorientovat.
 3. V úvodním odstavci stránky jsou tři překlepy. Opravte je přímo v souboru index.html. Nezapomeňte jej uložit. Obnovte stránku ve vašem prohlížeči (zkratka Ctrl+R nebo CMD+R) a měli byste vidět změny, které jste provedli.
 4. Najděte v souboru index.html část, která obsahuje výčet faktů o DHMO. Tyto seznamy jsou číslované, což naznačuje HTML značka <ol>. Změňte u obou seznamů tuto značku na <ul>, což znamená nečíslovaný seznam. Nezapomeňte změnit i uzavírací značku seznamu (ta s lomítkem). Otevírací a uzavírací značky musí vždy souhlasit!
 5. Najděte poblíž začátku souboru index.html značku <img>, která do stránky vkládá úvodní obrázek. Atribut src udává cestu k souboru s obrázkem. Všimněte si, že blízko ke konci souboru těsně před seznamem odkazů je ještě jedna značka <img>, které ale atribut src chybí a proto na stránce žádný obrázek nevidíme. Nastavte atribut src na hodnotu img/dhmo-ban.png a podívejte se, jak se stránka změnila.
 6. Podobně jako náš obrázek, poslední odkaz v seznamu odkazů nemá atribut href, což způsobuje, že se odkaz na stránce nezobrazuje jako odkaz. Atribut href říká, na kterou adresu má odkaz vést. Nastavte proto v posledním odkazu hodnotu atributu href na http://www.snopes.com/science/dhmo.asp.
 7. Téměř na začátku souboru index.html najdete značku <title>. Ta udává název stránky, který se zobrazuje v záložce prohlížeče. Změňte tento název prostě na "DHMO šíří hrůzu".
 8. Pokud chcete vidět, jak by tato stránka vypadala nastylovaná, vložte na nový řádek před značkou <title> tento kód
<link rel="stylesheet" href="style.css" />

Uložte soubor, obnovte stránku v prohlížeči a kochejte se.

Web scraping v Pythonu

Abychom mohli s obsahem webových stránek pracovat přímo v Pythonu, potřebujeme nainstalovat modul, který umí číst HTML značky a pomocí těchto značek v HTML souborech vyhledávat. Takových modulů pro jazyk Python existuje vícero. My použijeme balíček zvaný requests-html, který je určený přímo pro web scraping. Nainstalovat jej můžeme příkazem

pip3 install requests-html

Popř. na Windows

pip install requests-html

Abychom mohli v našem programu scrapovat, musíme nejdřív webovou stránku otevřít. Vzhledem k tomu, že obsah textového souboru už do proměnné načíst umíme, stačí tedy jen použít náš nový modul, aby si tento obsah přečetl a umožnil v něm vyhledávat.

Ve Visual Studiu ve složce s naší ukázkovou stránkou si vytvořte program scrape.py s tímto obsahem

from requests_html import HTML
with open('sample.html', encoding='utf-8') as soubor:
 obsah = soubor.read()
html = HTML(html=obsah)

Proměnná html, nyní obsahuje naši HTML stránku ve formátu, který můžeme použít k vyhledávání.

HTML značky můžeme vyhledávat podle jména. Takto například najdeme všechny odstavce a vypíšeme jejich text každý na nový řádek.

for odstavec in html.find('p'):
 print(odstavec.text)

Velmi časté je také vyhledávání podle třídy (atribut class). Třídy se vyhledávají tak, že jejich název začneme tečkou.

html.find('.sekce1')

Snadno také můžeme přistupovat k atributům nalezených značek. Takto můžeme například najít adresy všech odkazů na naší stránce.

for odkaz in html.find('a'):
 print(odkaz.attrs['href'])

Složitější pravidla vyhledávání

Vyhledávací řetězce v metodě find() mohou být složitější, než jak jsme viděli doposud.

Můžeme vyhledávat podle více značek najednou. Například najít všechny nadpisy první i druhé úrovně.

html.find('h1, h2')

Můžeme vyhledávat podle atributů. Například najít všechny seznamy, kde atribut type je roven a.

html.find('ol[type="a"]')

Můžeme vyhledávat podle zanoření. Například najít všechny odstavce, které jsou uvnitř značky s třídou sekce1.

html.find('.sekce1 p')

Mezera ve vyhledávacím řetězci znamená libovolně hluboké zanoření. Pokud bychom chtěli pouze odstavce, které jsou přímým potomkem značky s třídou sekce1, použijeme symbol zobáčku.

html.find('.sekce1 > p')

Pokud tyto techniky zkombinujeme, můžeme například najít všechny položky ve všech seznamech, jejichž atribut type je roven a.

html.find('ol[type="a"] li')

Scraping přes internet

Zatím jsme scrapovali pouze stránku, kterou jsme měli uloženou na disku. Pomocí modulu requests-html můžeme však také snadno otevřít stránku přímo na internetu. Na adrese https://apps.kodim.cz/python-data/scrape najdete naši malou ukázkovou stránku z úvodu. Na adrese https://apps.kodim.cz/python-data/dhmo najdete také finální verzi stránky šířící poplach ohledně DHMO.

Načteme v Pythonu první z odkazů a stejně jako prve vypíšeme texty všech odstavců.

from requests_html import HTMLSession
session = HTMLSession()
stranka = session.get('https://apps.kodim.cz/python-data/scrape')
for odstavec in stranka.html.find('p'):
 print(odstavec.text)

Dále můžeme postupovat úplně stejně jako když jsme zpracovávali stránky z disku. Pokud chcete vidět celý stažený zdrojový kód stránky jako text, napište

print(stranka.html.html)

Cvičení: Scraping

2

Scraping DHMO

zapni hlavu

Napište program, který bude pracovat se stránkou o DHMO na adrese https://apps.kodim.cz/python-data/dhmo.

 1. Nechť program vypíše na výstup nadpisy všech sekcí (značka h2).
 2. Nechť program vypíše na výstup cesty všech odkazů na stránce (značka a, atribut href).
 3. Nechť program vypíše na výstup cesty ke všem obrázkům na stránce (značka img, atribut src).
3

Jistě vás nepřekvapí, že stránky, které právě čtete, se dají také snadno scrapovat.

Napište program, který vypíše na výstup všechny povinné a nepovinné domácí úložky z lekce První programy spolu s jejich obtížností.

Web scraping vs JavaScript

Web scraping je velmi mocná technika. Její úspěšnost však závisí na tom, jakým způsobem jsou webové stránky napsány. Pokud jsou napsány prasácky a nekonzistentně, tak si web scrapingem můžeme snadno způsobit velký bolehlav.

Jeden z velkých problémů pro web scraping však představují stránky, které jsou vytvořené celé v JavaScriptu. Velkým trendem v dnešní době je nepsat HTML kód stránky přímo, jako jsme to viděli výše. Místo toho se použije jazyk JavaScript, který kód stránky sám vygeneruje. Tím může být stránka mnohem flexibilnější a interaktivnější, což je hezké pro uživatele. Pro nás to však znamená, že když stránku stahujeme v Pythonu, neobdržíme značky HTML, ale JavaScriptový program, který nejdříve musíme v Pythonu spustit a nechat si výsledné HTML vygenerovat.

Podívejte se například na tuto stránku, která je psána přesně tímto způsobem. Pokud chceme takovou stránku scrapovat, musíme použít takovýto kód.

from requests_html import HTMLSession
session = HTMLSession()
stranka = session.get('https://react-shopping-cart-67954.firebaseapp.com/')
stranka.html.render(sleep=5)

Doporučené úložky na doma

4

Jedna ze stránek, která má pěknou strukturu pro scrapování, je například Mall.cz. Můžete si zde v bezpečí potrénovat své scrapovací schopnosti dříve, než budete zkoušet vytáhnout data z nějaké webovky, která je napsaná trošku víc prasácky.

Vaším úkolem v tomto cvičení je napsat program, který stáhne všechny nabízené instantní kávy ze stránky www.mall.cz/instantni-kava. Výstupem vašeho programu bude CSV soubor, který bude obsahovat tři sloupečky: název produktu, cena a zda je produkt skladem.

Čtení na doma

Webscraping je velmi široká oblast a těžko se člověk do jejích tajů dostane během jedné lekce. Obzvláště u komplikovanějších stránek je často nutné zkoušet různé techniky a přístupy, umět si poradit v různých situacích, nenechat se snadno odradit ošklivě napsaným HTML kódem a vůbec být mazaný jako liška.