Základní dotazy

Vyzkoušíme si základní dotazy, které pandas umí

Základní dotazy

V této části si zkusíme napas nějaké základní dotazy na naše data. pandas umožňují napsat dotazy podobně jako jazyk SQL, k práci ale jeho znalost vůbec ne potřebujeme.

Tentokrát si vyzkoušíme načíst data ze souboru ve formátu JSON. Konkrétně budeme pracovat s daty o státech světa, která jsou stažená ze služby restcountries. Data si můžeš stáhnout zde. Opět platí, že si je musíš stáhnout do adresáře, kde máš právě otevřený terminál!

Indexy

Vytvoř si nový Python skript. Soubor načteme pomocí funkce read_json, kde jako první parametr zadáme název souboru. Data jsou opět vrácena jako DataFrame a my si je uložíme do proměnné staty. U dat o státech světa však můžeme přidat jedno zlepšení. Víme, že každý stát na světě má svůj název a ten název je unikátní a identifikuje ho. Můžeme tedy tento název použít jako index.

K zamyšlení: Jaký index bychom použili pro tabulku zaměstnanců ve firmě, tabulku obcí České republice a tabulku aut v autopůjčovně? Pamatuj, že index by měl být unikátní.

Přidání indexu

To, jaký sloupec má být použit jako index, řeší funkce set_index(). Ta nám vrátí upravený DataFrame, který si můžeme uložit do původní proměnné staty.

import pandas
staty = pandas.read_json("staty.json")
staty = staty.set_index("name")

Úspěch našeho počínání si můžeme zkontrolovat pomocí příkazu staty.index, který nám zobrazí informace o indexu.

print(staty.index)
Index(['Afghanistan', 'Åland Islands', 'Albania', 'Algeria', 'American Samoa',
    'Andorra', 'Angola', 'Anguilla', 'Antarctica', 'Antigua and Barbuda',
    ...
    'Uruguay', 'Uzbekistan', 'Vanuatu',
    'Venezuela (Bolivarian Republic of)', 'Viet Nam', 'Wallis and Futuna',
    'Western Sahara', 'Yemen', 'Zambia', 'Zimbabwe'],
   dtype='object', name='name', length=250)

Podívejme se nejprve, jaké informace jsou v naší tabulce obsažené.

staty.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 250 entries, Afghanistan to Zimbabwe
Data columns (total 8 columns):
 #  Column   Non-Null Count Dtype
--- ------   -------------- -----
 0  alpha2Code 250 non-null  object
 1  alpha3Code 250 non-null  object
 2  capital   250 non-null  object
 3  region   250 non-null  object
 4  subregion  250 non-null  object
 5  population 250 non-null  int64
 6  area    240 non-null  float64
 7  gini    153 non-null  float64
dtypes: float64(2), int64(1), object(5)
memory usage: 17.6+ KB

Výběr konkrétního řádku a hodnoty

Z názvů sloupců bychom mohli odvodit, jaké informace se v našem DataFrame nacházejí, ale možná se zorientujeme lépe, když se podíváme na nějaký konkrétní řádek.

K nalezení řádku pomocí indexu použijeme loc, která funguje obdobně jako funkce iloc. Oproti ní však primárně používá námi zvolené indexy, zatímco funkce iloc pracuje s čísly řádků. Opět platí, že používáme hranaté závorky, protože loc není běžná funkce.

print(staty.loc["Czech Republic"])
alpha2Code        CZ
alpha3Code        CZE
capital        Prague
region        Europe
subregion   Eastern Europe
population     10558524
area          78865
gini           26
Name: Czech Republic, dtype: object

Opět jsme vybrali jeden řádek, získáme tedy výsledek jako sérii. Můžeme však jít ještě dále a získat jednu konkrétní hodnotu. Funkci loc dodáme druhý parametr, který bude obsahovat jméno sloupce, ze kterého chceme hodnotu vybrat. Vyberme si třeba rozlohu, kterou uložíme do proměnné rozloha.

rozloha = staty.loc["Czech Republic","area"]

Výběr několika řádků

Funkce loc() si podobně jako iloc() dobře rozumí s dvojtečkou. Náš soubor je seřazený dle abecedy. Pokud tedy chceme vypsat všechny státy, jejich názvy v abecedě patří mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou, vložíme tato jméno do uvozovek a dáme mezi ně dvojtečku.

print(staty.loc["Czech Republic":"Dominican Republic"])
          alpha2Code alpha3Code    capital  region    subregion population   area gini
name
Czech Republic       CZ    CZE     Prague  Europe  Eastern Europe  10558524 78865.0 26.0
Denmark          DK    DNK   Copenhagen  Europe Northern Europe   5717014 43094.0 24.0
Djibouti          DJ    DJI    Djibouti  Africa  Eastern Africa   900000 23200.0 40.0
Dominica          DM    DMA     Roseau Americas    Caribbean    71293  751.0  NaN
Dominican Republic     DO    DOM Santo Domingo Americas    Caribbean  10075045 48671.0 47.2

Podobně se funkce chová, i když zadáme jen jednu hranici. Můžeme si třeba zkusit vypsat hodnoty od začátku po Andorru nebo od Uzbekistánu do konce.

print(staty.loc[:"Andorra"])
print(staty.loc["Uzbekistan":])

Pokud by nás zajímaly informace o více řádcích, které spolu nesousedí, můžeme opět použít seznam. Index řádků, které nás zajímají, vložíme do seznamu a ten předáme jako první parametr funkci loc.

print(staty.loc[["Czech Republic","Slovakia"]])
        alpha2Code alpha3Code   capital region    subregion population   area gini
name
Czech Republic     CZ    CZE   Prague Europe Eastern Europe  10558524 78865.0 26.0
Slovakia        SK    SVK Bratislava Europe Eastern Europe   5426252 49037.0 26.0

Pomocí seznamu se můžeme zeptat i na informace z více sloupců. Zkusme si třeba porovnat rozlohu a počet obyvatel sousedních států České republiky.

print(staty.loc[["Slovakia","Poland","Germany","Austria"], ["area","population"]])
       area population
name
Slovakia  49037.0   5426252
Poland  312679.0  38437239
Germany  357114.0  81770900
Austria  83871.0   8725931

Cvičení

1

Stáhni si soubor jmena.csv, který obsahuje tabulku 100 nejpoužívanějších českých křestních jmen seřazených od nejpoužívanějšího k nejméně používanému. Pomocí Pandas načti tuto tabulku jako DataFrame. Jako index zvol sloupec s názvem 'jméno'.

Datový soubor obsahuje následující sloupečky

 • jméno - křestní jméno
 • četnost - počet obyvatel ČR mající toto jméno
 • věk - průměrný věk nositelů jména
 • pohlaví - zda je jméno mužské či ženské
 • svátek - datum, kdy má dané jméno svátek
 • původ - původ jména

Vyřešte následující úkoly.

 1. Vypište na konzoli informace o jménu Jiří.
 2. Vypište na konzoli informace pro jména Martin, Zuzana a Josef.
 3. Vypište na konzoli informace o všech nejčastějších jménech až po Martina.
 4. Vypište pouze průměrné věky osob mající jména mezi Martinem a Terezou.
 5. Vypište průměrný věk a původ pro všechna jména od Libora dolů.
 6. Vypište sloupečky mezi věkem a původem pro všechna jména v tabulce.