Vizualizace

Jeden graf řekne více než tisíc tabulek, ukážeme si tedy, jak grafy vytvářet

Vizualizace

V této lekci si ukážeme, jak zobrazovat různé druhy grafů pomocí modulu matplotlib. Také si představíme Jupyter notebook, díky kterému budeme schopni vytvářet hezké reporty z našich datových analýz.

První graf

Modul matplotlib nabízí ohromné množství možností pro vizualizaci dat. My zde probereme jen naprosté základy, aby nám lekce nenarostla to olbřímích rozměrů.

import matplotlib.pyplot as plt

Pokud vše proběhlo jak má, můžeme vyzkoušet zobrazit naše první data. Budou to pohyby na bankovním účtu za měsíc březen 2019.

pohyby = [746, 52, -749, -63, 71, 958, 157, -1223, -1509, -285, -350, 728, -260, 809, -164, 243, -238, 233, -646, -82, -275, 179, 417, 149, 301, 957, -711, 376, 421, -15, -663]

Z těchto dat si vyrobíme Pandas sérii. Abychom byli co nejpoctivější, vyrobíme si index naší série jako objekty typu date

import pandas
import datetime
datumy = []
for day in range(1, 32):
  datumy.append(datetime.date(2019, 3, day))
ucet = pandas.Series(pohyby, index=datumy)

Nyní vyzkoušíme zobrazit přírůstky jako graf. Stačí napsat

ucet.plot()
plt.show()
Graf pohybů

Užitečnější by mohlo být zobrazit graf zůstatků

ucet.cumsum().plot()
plt.show()
Graf zůstatků

Nyní si s grafem můžeme vyhrát podle chuti a nastavit jeho vzezření přesně tak, jak potřebujeme. Metoda plot na sériích obsahuje nepřeberné možnosti nastavení. Například takto vyrobíme z pohybů na účtu sloupcový graf s mřížkou ve žluté barvě.

ucet.plot(kind='bar', color='yellow', grid=True)
plt.show()
Sloupcový graf zůstatků

Protože možností a parametrů je opravdu hodně, vyplatí se číst oficiální dokumentaci a projít si nějaký vhodný tutoriál na internetu například přímo ten oficiální k vizualizaci v Pandas.

Typy grafů

Typ grafu, který chceme zobrazit, se v metodě plot specifikuje pomocí argumentu type. Sloupcový graf pohybů na účtu

Základní typy grafů, které se hojně používají mohou být například tyto:

Výběr vhodného typu vizualizace se odvíjí od toho, jaká data zobrazujeme. Rady, jak vybrat vhodný typ vizualizace, najdete třeba v tomto článku.

Histogramy

Histogram je důležitý typ grafu, který nám umožňuje zobrazit četnost hodnot z nějakého datasetu. Následující seznam obsahuje výšku 64 náhodných mužů v České republice, měřeno v centimetrech.

muzi = pandas.Series([
 179.3, 183.7, 181.4, 176.0, 183.6, 184.7, 163.4, 180.3,
 167.5, 166.8, 173.5, 172.5, 173.0, 177.6, 176.0, 179.5,
 182.6, 172.0, 183.2, 177.0, 176.2, 175.7, 174.3, 180.3,
 184.9, 171.1, 182.3, 169.7, 181.3, 188.8, 176.8, 159.0,
 180.3, 198.5, 185.8, 191.0, 170.9, 196.0, 183.3, 183.0,
 189.9, 184.8, 184.0, 183.1, 184.0, 190.7, 191.7, 187.8,
 177.5, 177.5, 189.2, 188.4, 195.0, 204.2, 180.2, 181.3,
 178.2, 182.6, 172.1, 175.7, 180.7, 181.2, 165.0, 188.6
])

Pomocí histogramu zobrazíme četnosti jednotlivých hodnot.

muzi.hist()
plt.show()
Histogram výšek

Histogram si pro přehlednost můžeme rozdělit do po pěti centimetrech

muzi.hist(bins=[
 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210
])
plt.show()
Histogram výšek s přihrádkami

Krabicový graf

Krabicový graf graficky znázorňuje medián a kvartily naměřených hodnot. Můžeme si jej vyzkoušet na výškách mužů.

muzi.plot(kind='box', whis=[0, 100])
plt.show()
Krabicový graf muži

Krabicové grafy jsou užitečné především pro porovnání dvou různých měření. Přidejme si druhou datovou sadu představující naměřené výšky žen

zeny = pandas.Series([
 172.0, 169.0, 166.8, 164.6, 172.7, 171.5, 167.0, 167.0,
 168.3, 184.7, 166.0, 160.0, 168.8, 165.8, 173.5, 163.0,
 168.9, 158.4, 166.4, 169.4, 174.2, 175.6, 167.2, 168.0,
 171.5, 168.8, 168.9, 174.1, 169.0, 170.7, 156.3, 174.8,
 169.1, 161.4, 172.5, 166.1, 171.5, 163.9, 164.5, 169.0,
 168.5, 163.3, 169.5, 167.4, 175.5, 165.0, 166.6, 158.9,
 164.5, 168.7, 161.6, 175.8, 179.0, 167.9, 161.1, 167.6,
 165.9, 165.2, 176.0, 179.4, 160.1, 163.8, 177.7, 160.4
])

Nyní chceme zobrazit krabicový graf porovnávající výšky obou pohlaví. K tomu si z našich sérií vyrobíme DataFrame.

vysky = muzi.to_frame(name='muži')
vysky['ženy'] = zeny
vysky.plot(kind='box', whis=[0, 100])
plt.show()
Krabicový graf muži vs ženy