Instalace

Nainstalujeme nástroje, které budete pro programování na vlastním počítači potřebovat.

Instalace jazyka Python a editoru Visual Studio Code

Pokud zatím nemáš nainstalovaný Python a Visual Studio Code, postupuj dle instrukcí z úvodního kurzu, konkrétně projdi tyto kapitoly: