Datová analýza

O čem datová analýza vlastně je a proč se jí zabýváme.

Datová analýza

Podívejme se krátce na to, co je datová analýza (data analytics). Definicí je spousta. Můžeme například říct, že datová analýza mění data ve znalosti. Data si můžeme představit jako dlouhé a rozsáhlé tabulky s tisíci či miliony řádků a stovkami sloupců, v nichž bychom se bez pomoci neměli šanci vyznat. Znalostí je něco, co je pro člověka mentálně uchopitelné a může to být například použito jako podklad pro rozhodnutí.

Poněkud vědečtější definici nabízí například Wikipedie: "Data analysis is a process of inspecting, cleansing, transforming and modeling data with the goal of discovering useful information, informing conclusions and supporting decision-making."

O čem je datová analýza

U výrobní firmy máme například obrovské tabulky tržeb a nákladů, které nám samy o sobě nic neřeknou. Znalostí pak může být třeba to, který produkt je nejvíce ziskový, zda by některý z produktů potřeboval větší propagaci nebo zda jej neprodáváme příliš draho. Jednoduchou datovou analýzou může být například i to, že si vezmete své výpisy z účtu a spočítáte, za jaké skupiny statků nejvíce utrácíte a na čem byste mohli ušetřit.

Do datové analýzy můžeme započítat velké množství činnost. Typickými příklady jsou:

 • získávání, transformace a čištění dat (kontrola chyb, hledání duplicitních záznamů atd.),
 • návrh datové architektury,
 • vytvoření datových skladů a Business Inteligence,
 • interpretace výsledků a vizualizace dat,
 • tradiční výzkum s použitím statistických metod.

Různé zdroje se shodují, že nejvíce času je věnování právě získávání a čištění dat. Je to i klíčový bod, protože s chybnými nebo špatně upravenými daty zpravidla dojdeme ke špatným závěrům. Zpravidla máme data z více zdrojů, pak je nutné data správně propojit (např. osoby bychom neměli propojovat podle jména a příjmení, protože v datech můžeme mít více osob se stejným jménem a příjmením).

Strojové učení

Součástí zpracování je i strojové učení (machine learning), což si můžeme představit jako používání různých algoritmů k hledání společných trendů a závislostí mezi daty a vytváření predikcí. Často je to označování jako datová věda (machine learning).

Strojové učení má spoustu různých aplikací. Služby jako Netflix nebo Youtube mají spoustu dat o tom, jaká videa uživatel sledoval, a úkolem datové vědy je nabízet uživatelům obsah, který je zaujme. U kybernetické bezpečnosti máme spoustu dat o tom, jaká data putují sítí, a úkolem je rozpoznat podezřelý provoz, který může být způsoben nějakým kybernetickým útokem.

Proč se datovou analýzou zabýváme

V současné době zažívá datová analýza a strojové učení velký rozmach. To má několik předpokladů:

 • obrovské množství dat, ve kterých je velký potenciál,
 • dostatečná výpočetní kapacita,
 • algoritmy a software ke zpracování dat.

Kromě Pythonu se pro zpracování dat používá jazyk R. Výhodou Pythonu je, že jde o obecný jazyk, se kterým můžeme provádět spoustu dalších věcí, R je jazyk zaměřený pouze na zpracování dat.

Pro Python existuje obrovské množství nástrojů, které pro analýzu dat můžeme použít. My si ukážeme moduly pandas a matplotlib.

Odkud data bereme

Data se nejčastěji nachází v databázích nebo v souborech.

Data můžeme v základu rozdělit na textová data (včetně dat, která můžeme na texty převést), videa, obrázky a zvuky atd. My se budeme zabývat textovými daty, protože ty jsou pro zpracování nejjednodušší.

Zápisy textových dat

Podívejme se nyní na základní formáty, jak zapisovat data. Pro nás nejznámější formou je tabulka.

Jméno Věc Částka v korunách
Petr Prací prášek 399
Ondra Savo 80
Petr Toaletní papír 65
Libor Pivo 124
Petr Pytel na odpadky 75
Míša Utěrky na nádobí 130
Ondra Toaletní papír 120
Míša Pečící papír 30
Zuzka Savo 80
Pavla Máslo 50
Ondra Káva 300

S tabulkami pracujeme v software Microsoft Excel (soubory mají příponu .xlsx), případně v alternativách jako Google Spreadsheet, Libre Office Calc atd. Python umí pracovat přímo se soubory XLSX, slouží k tomu modul openpyxl (můžete ho stáhnout zde), případně s nimi lze pracovat i v pandas. Práce s nimi je ale poměrně složitá, proto budeme používat soubory CSV.

Soubor CSV obsahuje data v textové podobě ve struktuře podobné tabulce. Jednotlivé buňky jsou odděleny středníky nebo čárkami. Většinou závisí na nastavení našeho systému.

Jméno,Věc,Částka v korunách
Petr,Prací prášek,399
Ondra,Savo,80
Petr,Toaletní papír,65
Libor,Pivo,124
Petr,Pytel na odpadky,75
Míša,Utěrky na nádobí,130
Ondra,Toaletní papír,120
Míša,Pečící papír,30
Zuzka,Savo,80
Pavla,Máslo,50
Ondra,Káva,300

Kromě CVS používáme další dva důležité formáty: JSON (JavaScript Object Notation), XML (Extensible Markup Language).

Formát JSON ti bude povědomý, pokud už jsi v Pythonu pracoval(a) se slovníky (dict). Na první pohled vypadají téměř stejně. Python ti navíc jednoduše umožní data ve formátu JSON převést na slovníky a seznamy. K tomu slouží modul příhodně pojmenovaný json. S tímto formátem si ale hravě poradí i pandas.

[ {  "Jméno": "Petr",  "Věc": "Prací prášek",  "Částka v korunách": 399 }, {  "Jméno": "Ondra",  "Věc": "Savo",  "Částka v korunách": 80 }, {  "Jméno": "Petr",  "Věc": "Toaletní papír",  "Částka v korunách": 65 }, {  "Jméno": "Libor",  "Věc": "Pivo",  "Částka v korunách": 124 }, {  "Jméno": "Petr",  "Věc": "Pytel na odpadky",  "Částka v korunách": 75 }, {  "Jméno": "Míša",  "Věc": "Utěrky na nádobí",  "Částka v korunách": 130 }, {  "Jméno": "Ondra",  "Věc": "Toaletní papír",  "Částka v korunách": 120 }, {  "Jméno": "Míša",  "Věc": "Pečící papír",  "Částka v korunách": 30 }, {  "Jméno": "Zuzka",  "Věc": "Savo",  "Částka v korunách": 80 }, {  "Jméno": "Pavla",  "Věc": "Máslo",  "Částka v korunách": 50 }, {  "Jméno": "Ondra",  "Věc": "Káva",  "Částka v korunách": 300 }]

Dalším používaným formátem je XML. XML je velmi podobné HTML, tedy jazyku, kterým určujeme, jak má vypadat webová stránka.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<nákupy>
  <nákup jméno="Petr" věc="Prací prášek">399</nákup>
  <nákup jméno="Ondra" věc="Savo">80</nákup>
  <nákup jméno="Petr" věc="Toaletní papír">65</nákup>
  <nákup jméno="Libor" věc="Pivo">124</nákup>
  <nákup jméno="Petr" věc="Pytel na odpadky">75</nákup>
  <nákup jméno="Míša" věc="Utěrky na nádobí">130</nákup>
  <nákup jméno="Ondra" věc="Toaletní papír">120</nákup>
  <nákup jméno="Míša" věc="Pečící papír">30</nákup>
  <nákup jméno="Zuzka" věc="Savo">80</nákup>
  <nákup jméno="Pavla" věc="Máslo">50</nákup>
  <nákup jméno="Ondra" věc="Káva">300</nákup>
</nákupy>

XML (a HTML) je založeno na párových značkách (tag). V naší ukázce máme například párovou značku nákupy, v níž leží veškerá data. Dále máme značku nákup, která symbolizuje řádek tabulky. Každá dvojice se skládá ze zahajovací a ukončovací značky. Ukončovací značku poznáme podle symbolu lomítka (/).

Každá značka může mít atributy (attribute), v našem případě máme atributy jméno a věc. Vždy píšeme název atributu, symbol = a hodnotu atributu v uvozovkách (podobně jako v Pythonu můžeme používat apostrofy ' i složené uvozovky ").

Tag může mít i hodnotu, kterou píšeme mezi zahajovací a ukončovací značku.

Protože data zapisujeme jako hodnoty a atributy, můžeme jednu tabulku zapsat více způsoby.

U obou formátů musíme dodržovat základní pravidla, jinak bude soubor pro počítač nečitelný.

Čtení na doma - formát YAML

Nejnovějším z formátů je YAML (YAML Ain't Markup Language), který vznikl v roce 2011. Byl vyvinut s ohledem pro snadnou čtenost člověkem.

- Jméno: Petr
 Věc: Prací prášek
 Částka v korunách: 399
- Jméno: Ondra
 Věc: Savo
 Částka v korunách: 80
- Jméno: Petr
 Věc: Toaletní papír
 Částka v korunách: 65
- Jméno: Libor
 Věc: Pivo
 Částka v korunách: 124
- Jméno: Petr
 Věc: Pytel na odpadky
 Částka v korunách: 75
- Jméno: Míša
 Věc: Utěrky na nádobí
 Částka v korunách: 130
- Jméno: Ondra
 Věc: Toaletní papír
 Částka v korunách: 120
- Jméno: Míša
 Věc: Pečící papír
 Částka v korunách: 30
- Jméno: Zuzka
 Věc: Savo
 Částka v korunách: 80
- Jméno: Pavla
 Věc: Máslo
 Částka v korunách: 50
- Jméno: Ondra
 Věc: Káva
 Částka v korunách: 300

Používá se především pro zapisování konfigurace programů.